Week 34 Kerkdienst in de Ark

Een speciale kerkdienst met Avondmaalviering

LEES MEER →

7/8 – Gemeenschappelijke Kerkdienst in Lepelaarsplantsoen

Een gezamenlijke viering met beide wijkgemeenten Iona , Koningshof, de Rooms Katholieke Parochie en NGK de Ark in het park achter Koningshof.

LEES MEER →