© jelle ravestein

ChristenUnie: Communicatie over onderhoud Boonervliet

Er rijzen vragen, veel vragen over de communicatie van gemeentewege, Hoogheemraadschap en de aannemer.

LEES MEER →

Stadsbedrijf: snoeien in de zomer

Mocht u op straat te maken krijgen met de snoeiwerkzaamheden, wees dan alert op de Stadsbedrijf-medewerkers zodat zij hun werk goed en veilig kunnen doen.

LEES MEER →
©HVM

Olympiahal vereist onderhoud vanwege lekkages

Op basis van het rapport van Synarchis is besloten de Olympiahal te gaan vernieuwen. Diverse onderhoudswerkzaamheden die in het rapport zijn genoemd zijn uitgevoerd.

LEES MEER →

Het beheer gaat flink op de schop

Er verandert veel maar het is niet met zoveel woorden aangekondigd aan de inwoners.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Beeldmaatlat voor mooi & leefbaar Maassluis

In het handboek Beeldmaatlatten is voor verschillende onderdelen in de openbare ruimte met foto’s uitgewerkt welk beeld er buiten bij deze normen mag worden verwacht en welk onderhoud daarbij gemiddeld hoort. Het moment van uitvoeren van dat onderhoud is afhankelijk van de situatie buiten.

LEES MEER →

VSP bevraagt Midden-Delfland over wegenbeheer

Strooien en wegenonderhoud laten te wensen over.

LEES MEER →

Budget voor onderhoud toren Groote Kerk

Het onderhoud start zeer binnenkort. Ondertussen is de toegang voor de beiaardiers weer toegezegd. De planning is …

LEES MEER →

Wethouder, wat heeft u in de tussenliggende vijf maanden gedaan?

Waarom houdt u zich niet aan de tekst van de motie? Waarom is er geen tussentijdse informatie verstrekt?

LEES MEER →