© google streetviews

VSP: Onveilige oversteeksituatie bij MSV’71

We zijn inmiddels 20 maanden verder en nog altijd ontbreekt het aan veilige oversteekplaats(en) naar de sportcomplexen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef dit ondanks eerder gedane toezeggingen door het vorige college mede op uitdrukkelijk verzoek van de CDA fractie bij monde van het toenmalige raadslid dhr. Voskamp.

LEES MEER →

PvdA: Inwoners willen meer veilige oversteekplaatsen

“Het beleid is dat er op 30 km/u wegen geen voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd.”

LEES MEER →