Parkeerdruk Buizerdstraat blijft

Uit de beantwoording blijkt dar er weinig zal veranderen. Wél zullen BOA’s (beter) worden geïnstrueerd omtrent gedoogzones. Dit laatste speelt op diverse plaatsen in Maassluis!

LEES MEER →
© google streetview

PvdA: onlogische en onveilige verkeerssituaties

Het is maar een topje van de ijsberg. Er zijn veel meer onlogische en onveilige situaties. Wellicht dat inwoners voor hun eigen buurt nog meer concrete problemen willen aandragen. Daartoe kunnen zij contact opnemen met hun eigen raadsfractielid opdat uiteindelijk de totale omvang in kaart wordt gebracht.

LEES MEER →

B&W geeft onbevredigende antwoorden over hittestress

Deze antwoorden bevestigen het signaal uit diverse columns (!) dat al jaren de kennis & expertise op het gebied van groenvoorziening in Maassluis ondermaats is.

LEES MEER →

PvdA – Maassluis en Hittestress

Maassluis heeft geen enorme mogelijkheden om veel groen toe te voegen in de stad, maar waar mogelijk moeten we zorgen voor bomen in de stad. Want bomen nemen veel CO2 op, zorgen voor biodiversiteit en helpen ook nog eens om verkoeling te bieden aan inwoners.

LEES MEER →

PvdA ontevreden over burgemeester

Burgemeester heeft permanent toezicht toegezegd. In antwoord op onze vragen van 2017 gaf u aan daarover in gesprek te gaan en constant te zijn met RET. We zijn 5 jaar verder …

LEES MEER →
© PR MSLS

GFT containers- PvdA kritisch over toezegging wethouder Voskamp

In het project “omgekeerd inzamelen “de ondergrondse containers van restafval en PMD afgesloten met een toegangscontrole. Alle bewo

LEES MEER →
© LVM

Dumpen vanuit auto’s en bedrijfsbusjes

Handhaven – Weet u dat er regelmatig afval vanuit auto’s en bedrijfsbusjes wordt gedumpt (vaak door de container open te maken) en soms naast de ondergrondse containers. Welke stappen heeft u hiertegen ondernomen om ervoor te zorgen dat bedrijfsafval op de juiste manier wordt ingeleverd?

LEES MEER →

Financiële situatie jeugdhulpaanbieders

In het winstgevendheidsonderzoek van 2020 over de gegevens van 2019 is naar voren gekomen dat er bij twee jeugdhulpaanbieders sprake is van een negatieve operationele winst maar hebben een solvabiliteit boven de 20%.

LEES MEER →