PvdA ontevreden over burgemeester

Burgemeester heeft permanent toezicht toegezegd. In antwoord op onze vragen van 2017 gaf u aan daarover in gesprek te gaan en constant te zijn met RET. We zijn 5 jaar verder …

LEES MEER →
© PR MSLS

GFT containers- PvdA kritisch over toezegging wethouder Voskamp

In het project “omgekeerd inzamelen “de ondergrondse containers van restafval en PMD afgesloten met een toegangscontrole. Alle bewo

LEES MEER →
© LVM

Dumpen vanuit auto’s en bedrijfsbusjes

Handhaven – Weet u dat er regelmatig afval vanuit auto’s en bedrijfsbusjes wordt gedumpt (vaak door de container open te maken) en soms naast de ondergrondse containers. Welke stappen heeft u hiertegen ondernomen om ervoor te zorgen dat bedrijfsafval op de juiste manier wordt ingeleverd?

LEES MEER →

Financiële situatie jeugdhulpaanbieders

In het winstgevendheidsonderzoek van 2020 over de gegevens van 2019 is naar voren gekomen dat er bij twee jeugdhulpaanbieders sprake is van een negatieve operationele winst maar hebben een solvabiliteit boven de 20%.

LEES MEER →

PvdA Maassluis presenteert verkiezingsprogramma ‘Samen werkt beter’

We hebben als PvdA de afgelopen tijd, altijd samen met anderen, veel bereikt: we bouwen de meeste woningen in de regio en hebben daarmee meer inwoners een goed de boven hun hoofd gegeven.

LEES MEER →

Sjoerd Kuiper lijsttrekker PvdA Maassluis

PvdA voorzitter: “Dankzij zijn inzet worden er meer betaalbare woningen gebouwd.”

LEES MEER →
© google streetview

Sportzaal komt er dan eindelijk toch

Er wordt gezorgd voor het behoud van alle bomen waar roekennesten in zitten.

LEES MEER →

Extra corona middelen voor onderwijs en jeugdwerkloosheid

Er wordt nader geïnventariseerd wat door corona de gevolgen zijn op het vlak van hulp en sociaal emotionele welbevinden van kinderen en in de gezinnen. De werkgroep buigt zich over de bestemming van de gemeentelijke middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

LEES MEER →