23/6 PvdA Maassluis bezoekt de Steendijkpolder

Maassluis maken we samen. Daarom bezoeken we als PvdA al 12 jaar regelmatig buurten in Maassluis om persoonlijk met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven. Je hoort de meest interessante verhalen, zorgen, ideeën door persoonlijke gesprekken in de wijk. Echt van de straat naar de raad!

LEES MEER →

PvdA: Aanpak woonoverlast

Er zijn verschillende huishoudens (oa op het Stort) waar de aanpak van woonoverlast niet altijd goed lijkt te werken voor het terugdringen van de woonoverlast. Maasdelta stelt zich niet herkennen in het geschetste beeld.

LEES MEER →

Ratten bij hoogbouw

Houdt een huurder zich niet aan de voorwaarden van deze gezamenlijke gedragsaanwijzing, dan kan de verhuurder alsnog naar de rechter stappen.

LEES MEER →

B&W Slechte bestrating 11%

B&W: “het aandeel van slechte tegelverhardingen is afgenomen (van 13% naar 11% op het totale oppervlakte van tegelverhardingen).”

LEES MEER →

PvdA: Inwoners willen meer veilige oversteekplaatsen

“Het beleid is dat er op 30 km/u wegen geen voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd.”

LEES MEER →

Wordt hondenpoepzuiger wel ingezet?

De afspraak met de raad is dat de hondenpoepzuiger wordt ingezet als er een toename van het aantal meldingen is.

LEES MEER →

PvdA: Wijkdeals & Buurtbudgetten

Wanneer komt u toezegging na over de nieuwe invulling van onze motie wijk- en buurtbudgetten, als nieuwe opvolger van het gebiedsoverleg? Waarom kost het al 1,5 jaar om te komen tot een nieuwe opzet? 

LEES MEER →

PvdA – Doen bewoners nog mee?

Er vinden met grote regelmaat gesprekken plaats tussen de coördinator buurtpreventie en deelnemende hondenbezitters en buurtpreventen.

LEES MEER →