inzet extra corona middelen onderwijs en jeugdwerkloosheid

Kunt u ons op de hoogte brengen en ook de komende jaren houden (…) over de plannen en de resultaten waar het gaat om de aanpak van coronavertraging in het onderwijs en de extra aanpak van de jeugdwerkloosheid?

LEES MEER →

PvdA: Komt er een islamitisch begraafplek?

Er zijn nu al mogelijkheden om volgens islamitische rituelen begraven te worden. Tussen de huidige graven kan, met het hoofd richting Mekka, begraven worden. Ook kan de familie zelf het graf dicht maken. 

LEES MEER →

Al zeven jaar in gesprek over islamitische begraafplek

Vanuit de moslimgemeenschap horen wij als PvdA Maassluis ook regelmatig signalen dat er behoefte is aan een islamitische begraafplek. Waarom nog langer wachten?

LEES MEER →

Samen Maassluis maken tot die stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is

in het kader van leefbaarheid en de Wijk op Maat breed in de stad het gesprek op te pakken hoe we samen ongewenst gedrag tegen kunnen gaan en hoe daarin inwoners ook zelf een bijdrage kunnen leveren,

LEES MEER →

Lagere huren en gratis huurcheck voor jongerenhuisvesting

Onze generatie loopt het risico het slechter te krijgen dan de generatie van onze ouders. Jongeren missen behalve hun vrijheid ook perspectief

LEES MEER →

Schade betalingen bij brug-/sluisincidenten

De Monstersche Sluis is niet in eigendom van de gemeente Maassluis, maar van de Stichting Monstersche Sluis. Schadevergoeding voor de schipper bij het KoepaardBrug is geschied voor rekening van …

LEES MEER →

PvdA: Raadslid Iris Vrolijks op plek 27 landelijke kieslijst

De afgelopen jaren zetten Iris Vrolijks zich als gemeenteraadslid niet alleen in voor jongeren, maar voor alle inwoners van de stad. Zo werd door haar amendement Maassluis een van de eerste gemeenten met een verbod op straat intimidatie.

LEES MEER →

PvdA: Vragen over brugproblemen

Klopt het dat de binnenvaartschipper een schadeloosstelling tegemoet kan zien van € 103.738,48 excl. rente sinds 7 december 2018. En hoe zit het met der andere bruggen, zoals de Lijndraaiersbrug.

LEES MEER →