Loonsverhoging 33% voor waterschapwethouders is onaanvaardbaar

De hoogheemraden willen zichzelf verrijken (1500 per maand per persoon) zonder er een stap harder voor te lopen.

LEES MEER →

Waarom communiceert u niet over de veerpont?

Over al deze ontwikkelingen is de raad niet geïnformeerd en belangrijker: ook onze inwoners zijn niet door u geïnformeerd.

LEES MEER →

Wethouder Evers (VVD) ‘vergeet’ moskeeën te informeren

Wethouder Evers (VVD) verrast de gemeenteraad met de mededeling dat er geen Islamitische begraafplaats komt in Maasluis.

LEES MEER →

Parkeerdruk Buizerdstraat blijft

Uit de beantwoording blijkt dar er weinig zal veranderen. Wél zullen BOA’s (beter) worden geïnstrueerd omtrent gedoogzones. Dit laatste speelt op diverse plaatsen in Maassluis!

LEES MEER →
© google streetview

PvdA: onlogische en onveilige verkeerssituaties

Het is maar een topje van de ijsberg. Er zijn veel meer onlogische en onveilige situaties. Wellicht dat inwoners voor hun eigen buurt nog meer concrete problemen willen aandragen. Daartoe kunnen zij contact opnemen met hun eigen raadsfractielid opdat uiteindelijk de totale omvang in kaart wordt gebracht.

LEES MEER →

B&W geeft onbevredigende antwoorden over hittestress

Deze antwoorden bevestigen het signaal uit diverse columns (!) dat al jaren de kennis & expertise op het gebied van groenvoorziening in Maassluis ondermaats is.

LEES MEER →

PvdA – Maassluis en Hittestress

Maassluis heeft geen enorme mogelijkheden om veel groen toe te voegen in de stad, maar waar mogelijk moeten we zorgen voor bomen in de stad. Want bomen nemen veel CO2 op, zorgen voor biodiversiteit en helpen ook nog eens om verkoeling te bieden aan inwoners.

LEES MEER →

PvdA ontevreden over burgemeester

Burgemeester heeft permanent toezicht toegezegd. In antwoord op onze vragen van 2017 gaf u aan daarover in gesprek te gaan en constant te zijn met RET. We zijn 5 jaar verder …

LEES MEER →