Column: Samenwerken

Na de woorden van beide dames en tijdens de laatste begrotingsbehandeling merkte ik echter een duidelijke ommekeer in het denken van o.a. het college en werden ideeën van de oppositie op waarde geschat en meegenomen in de besluitvorming. Zó bestuur je een stad. Je moet het samen doen zowel coalitie als oppositie.

LEES MEER →

Adviesraad Samenlevingszaken vergadert woensdag 10 december

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 10 december 2014. Deze raad adviseert het college van B&W over beleidsplannen op het gebied van samenlevingszaken, zoals armoedebeleid, vrijwilligerswerk, inkomensvoorzieningen, jeugd en maatschappelijke ondersteuning.

LEES MEER →