© Jelle Ravestein

Column: 60 is precies middenin

En ik ontwaar daar altijd iets van de jonge mens die in een bejaard lichaam woont. Niemand wil dat eigenlijk.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Levenslessen van zeezeilers

Ik heb geen statistische gegevens bij de hand, maar ze zouden zo maar eens gelijk kunnen hebben. Kortom, ga je eigen gang, knuffel bij tegenwind, en leef zoveel mogelijk buiten.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Trump in je broekzak

Vanaf 2018 is het mogelijk dat alle veiligheidsdiensten in Amerika kunnen nagaan, wanneer jij in de Koningshoek je boodschappen deed, en waar je daarna naar bent toegegaan.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Gescheiden vakantie

Als jij je plastic op de parkeerplaats achter de Koningshoek aanbiedt, denk je daarmee goed werk te doen. Dat geldt ook voor de andere plaatsen waar je gescheiden afval kwijt kunt.
Ja, Ja… wij zijn het geloof daarin aan het kwijt raken, want …

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Arm en schuldig

Als aan de arme mensen een gedeelte wordt kwijtgescholden, moeten de rijkeren meer betalen. En dat moet stoppen. Arme mensen mogen geen kwijtschelding krijgen, omdat rijke mensen anders teveel betalen. Dát staat er …

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Dodenherdenking

Ik zie een schril contrast tussen de serene stilte op de avond van 4 mei, en de festivalherrie de dag erna. Op 5 mei klinkt er hier en daar misschien een zinnig woord, maar bier en artiesten in …

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Stemadvies? Karel!

Laat mij u een STERK. stemadvies geven: als u het helemaal niet meer weet: stem dan maar op ‘Karel’.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

Column: Waar een wil is …

Ook binnen de bestaande partijen in de Tweede Kamer bestaat bar weinig animo om eensgezindheid en barmhartigheid na te streven. Bijna geen enkele bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer is bedoeld om de samenleving wat meer coherentie, wat meer samenhang te geven. Wie schreeuwt, heeft gelijk, los van de vraag wie daar iets aan heeft én los van een oplossing.

LEES MEER →