Bescherming Nederlandse natuurgebieden in zee ondermaats 

De resultaten van dit rapport benadrukken nogmaals de urgentie van deze Noordzeeakkoord-afspraak.

LEES MEER →

Grootschalig burgerwetenschappelijk onderzoek naar afval op Nederlandse stranden

Voor het eerst worden de Nederlandse stranden door honderden vrijwilligers gemonitord op afval. D.e stichting gebruikt deze data om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken

LEES MEER →

Vrijwilligers ruimen 6.081 kilo afval en 27.854 peuken op van Noordzeestranden

Door het slechte weer waren er minder strandbezoekers en daardoor minder peuken op het strand.

LEES MEER →

Grootste landelijke strandopruimactie van start

Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan één of meerdere etappes.

LEES MEER →

Gemiste kans om natuur en visserij in balans te brengen

“Op de Noordzee moet plek zijn voor een veerkrachtige natuur én plek om verantwoord en duurzaam te vissen. Door de ambities uit dit actieplan over te nemen, kunnen we daar naartoe werken.

LEES MEER →

Europees visserij actieplan roept op tot bescherming Noordzeenatuur

Het actieplan bevat heldere stappen richting een gezonde Noordzee, o.a. door waardevolle natuurgebieden te beschermen tegen bodemberoering en bijvangsten te verminderen.

LEES MEER →

5% van de Nederlandse Noordzeebodem beschermd gebied

Deze gebieden, die een gezamenlijk oppervlakte hebben dat ongeveer even groot is als de provincie Drenthe, worden effectief beschermd/

LEES MEER →

Belangrijke stap voor bescherming en herstel van de Noordzeenatuur

Het Nederlandse stuk van de Doggersbank komt ook in aanmerking voor bescherming omdat het ecologisch waardevol is. Die is nu vertraagd door de verhoudingen met het Verenigd Koninkrijk sinds Brexit. Stichting De Noordzee pleit ervoor om maatregelen ook in dit gebied op korte termijn in te voeren.

LEES MEER →