Overhandiging petitie Nationale Vuurwerkmanifest

Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

LEES MEER →
© D66 Maassluis

D66 Vóór een vuurwerkvrij Maassluis! 

De schade en overlast valt in Maassluis erg mee, zeiden verschillende partijen. 48% van de inwoners van Maassluis vindt dat vuurwerk niet door inwoners zelf moet worden afgestoken, terwijl nog maar 36% daar voorstander van is.

LEES MEER →