© PR - HVM

Zomervakantie Wandelen langs Maassluise boerderijen

Voor alle wandelingen geldt, dat we verzamelen om 10.30 uur, waarbij wij zorgen voor een kopje koffie of thee, met een plakje (boeren)cake. Onder begeleiding van onze vaste gids vertrekken we om 11.00 uur voor de wandeling, die ongeveer 2,5 à 3 uur zal duren.

LEES MEER →

Ongeoorloofd stilstaan op Dennendal kost 90 euro

Onder stilstaan valt zowel kort als lang stilstaan, ongeacht voor welk doel. Parkeren valt er dus (uiteraard) ook onder. Het geldt voor de zijde van de weg waarop het bord is geplaatst, het geldt niet voor parkeerhavens of parkeervakken, én het geldt ook voor de berm. Het boetebedrag is : €90

LEES MEER →

Wilgenrijk wil Fietsbrug over Het Nieuwe Water

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt, gedurende de hieronder genoemde bezwaartermijn, de stukken inzien op de volgende locatie: – Delftechpark 23 te Delft
[ Merkwaardig dat die stukken NIET digitaal opvraagbaar zijn / Redactie ] I

LEES MEER →

Melding van dode dieren in sloot

In Maassluis zijn dode watervogels en vissen in het water geconstateerd. Ondermeer in Het Nieuwe Water, zijnde het water langs de Weverskade tussen Sparrendal en Lely Industries.

LEES MEER →

27/8 + 22/9 Twee unieke HVM wandelingen langs de Weverskade en door de Zuidbuurt

De Historische Vereniging Maassluis organiseert de komende periode twee unieke wandelingen: door de Zuidbuurt respectievelijk langs de Weverskade.

LEES MEER →

B&W Antwoorden over vervuilde Weverskade

Dit voorjaar is de schoonmaak van de Weverskade niet goed uitgevoerd, doordat dit traject per abuis niet in het programma stond van de opdrachtnemer. …

LEES MEER →

Zorgen over vervuilde wateren

Vanwaar deze nalatigheid? De gemeente heeft sinds 2009 meerdere malen toezeggingen gedaan om zelf beter werk te leveren en het Hoogheemraadschap te wijzen op haar verantwoordelijkheden.

LEES MEER →