© www.maassluis.nu - KCA

OOK op 3 MAART 2016 wordt deze boeiende lezing gegeven

Maassluis veranderde razendsnel in de jaren ’50. In hoog tempo werden woningen gebouwd en het inwonersaantal verdubbelde. Het tempo lag zo hoog dat de toenmalige burgemeester verwachtte dat het aantal inwoners nòg tweemaal zou verdubbelen. We weten nu dat het niet zover is gekomen. Hoever zijn we dan wel gekomen? Ineke Vink kijkt naar de stadsontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Eerst werd de Sluispolder West volgebouwd en plannen gemaakt voor de Sluispolder Oost. Later volgde stadsuitbreiding aan de westkant van Maassluis. Welke plannen zijn er ontwikkeld en hoeveel is er uitgevoerd van die plannen. Welke ideeën en idealen lagen aan de nieuwe wijken ten grondslag. Hoe werden de wijken ingericht en ingedeeld. Aan de hand van oude foto’s, plattegronden en luchtfoto’s is de groei van Maassluis goed te volgen. Ook de wijzigingen in eisen en opvattingen door het voortschrijden van de tijd zijn af te lezen uit de moderne stadsplanning. De beste illustratie van gewijzigde opvattingen is het feit dat de allereerste nieuwbouwwijk, de Sluispolder West, nu alweer afgebroken wordt omdat er andere bebouwing moet komen.

KCA

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt