©PR – Marcel van Raaij is een van de nieuwe leden van de CRM

Recentelijk is de Culturele Raad Maassluis versterkt met drie nieuwe leden. Vandaag stelt Marcel van Raaij zich voor.

Reeds op jonge leeftijd kwam Marcel actief met muziek in aanraking; op 10-jarige leeftijd speelde hij al slagwerk bij de Rijnmondband. Maar ook dirigeren en lesgeven trokken hem aan. Bij andere verenigingen begon hij al snel met instructie. Op die manier kreeg hij steeds intensiever met muziek te maken. Tot het moment dat hij voor de keuze stond: Wat ga ik doen: professioneel verder met muziek of kies ik een ander beroep? Hij deed toelatingsexamen voor het conservatorium en werd aangenomen. Toch besloot hij anders: hij ging biologie studeren in Leiden. Hij deed dit omdat hij verwachtte dat er meer toekomst in zat.

Als vervolg op zijn studie kwam hij terecht in onderzoek en beleid binnen de biologie. Hij ging werken voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een kennisinstituut dat overheden en toezichthouders adviseert. Hier is hij thans directeur Milieu en Veiligheid; hij adviseert over zaken als luchtkwaliteit en gezondheid, chemische calamiteiten en duurzaamheid. De verbinding tussen wetenschap, maatschappij en politiek heeft hij altijd interessant gevonden.

De muziek liet hem echter niet los. Hij is heel lang dirigent geweest van Drumfanfare Het Wapen van Maassluis en ook zo’n negen jaar van Muziekvereniging Kunst na Arbeid. Verder leidt hij al jaren het Kerstnachtzingen op de Markt in Maassluis, heeft hij een circusconcert met Kunst Na Arbeid en gymnastiekvereniging Advendo georganiseerd, een project, film gecombineerd met reclamemuziek, verzorgd met de Filmclub Maassluis en theaterproducties met toneel en dans. Op dit moment is hij nog altijd dirigent van de Rijnmondband in Schiedam.

Een drumfanfare uit de top 10 van Nederland, Marcel

Op die manier bleef muziek hem prikkelen: ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik wilde me dan ook verder bekwamen en ontwikkelen.’ Hij begon weer met drumbandinstructie, deed de opleiding Directie Harmonie en Fanfare, behaalde het vakdiploma dirigent en was zo toch conservatoriumgediplomeerd. De cirkel was rond: werk in de biologie en hobby in de muziek. Maar dat mag je niet zeggen; Marcel: ‘Cultuur is meer dan een hobby.’ Hij heeft daarover een duidelijke mening:

Al sinds de oudheid heeft de mens er behoefte aan gehad om zich te kunnen uiten. Het is iets fundamenteels dat je dan ook niet met een hoofdletter schrijft en is van belang voor alle rangen en standen.

Hij vindt het volkomen onterecht dat er bijvoorbeeld wordt gezegd: ‘Het is maar cultuur. Dat doe je in je vrije tijd en kost geld.’ Hij wijst met nadruk op de meerwaarde:

Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Aanwezigheid van culturele voorzieningen is bepalend voor de vraag waar mensen willen wonen en werken. En vergeet niet: de culturele sector is een belangrijke economische factor.

Zijn blik op de CRM wordt uiteraard gevormd door zijn tweesporenopleiding:

De CRM moet de uitdaging aangaan om te luisteren naar het veld en iets te doen met de ervaringen. Er is daar heel veel mogelijk. De CRM moet voorwaarden scheppen, kennis delen, verbinding zoeken en de politiek adviseren. Denk daarbij aan een heldere visie op gemeentelijke culturele instellingen. Sport heeft, met name in een aantal praktische zaken, veel overeenkomsten met cultuur. Laten we die gezamenlijk oppakken; samenwerking verrijkt.

Tot slot zegt hij: ‘Er zijn veel mensen met leuke ideeën. De CRM kan hen stimuleren en helpen de juiste weg te vinden.’

 De CRM is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie: www.crmmaassluis.nl,

info@crmmaassluis.nl of 010-5910804 of 010-5912700.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer