© www.maassluis.nu – Iets voor jou?

De CULTURELE RAAD MAASSLUIS is op zoek naar nieuwe (jonge) leden (m/v)

De CRM is een enthousiaste groep van ongeveer tien vrijwilligers benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Gevraagd en ongevraagd wordt het College en de gemeenteraad geadviseerd op het beleidsterrein kunst en cultuur. Recentelijk is bijvoorbeeld geadviseerd over de gemeentelijke cultuurvisie. Daarnaast wil de CRM als aanjager en verbinder optreden om mensen bij elkaar te brengen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Ook organiseert of initieert de CRM culturele activiteiten, waaronder de Open Monumentendag en de Week van de Cultuur. Ook het Cultureel Café, de Culturele Prijs Maassluis en de programmering van het Douanehuisje zijn activiteiten van de CRM.

Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het culturele leven in Maassluis en actief willen bijdragen. Is dat iets voor jou?

Verdere informatie over profiel en taken staan op de website van de CRM www.crmmaassluis.nl.
Voor deze werkzaamheden is een kleine jaarlijkse vergoeding beschikbaar.

Met name worden jongere kandidaten gezocht.

Heb je verder nog vragen, neem dan contact op met de voorzitter Marcel van Raaij, 010-5915385, m.raaij@crmmaassluis.nl, of de secretaris Gert Rikhof, 010-5903919, secretaris@crmmaassluis.nl.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een motivatie met curriculum vitae aan:

Culturele Raad Maassluis
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer