© HVM - Oude Kerkstraat, nu De Wip

Evenals ruim 4 jaar geleden organiseert de Historische Vereniging Maassluis dit voorjaar wederom een cursus die de kennis over de stad en haar bezienswaardigheden bevordert.

Oorspronkelijk was deze cursus bedoeld als basiscursus voor aankomende stadsgidsen, maar hij is nu ook geschikt gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in de stad. Dat kunnen inwoners van Maassluis zijn, maar we denken bijvoorbeeld ook aan gemeenteraadsleden en andere functionarissen die hier een unieke en heel aparte kans hebben om wat intenser met Maassluis kennis te maken.

De cursus draagt de naam ‘Ervaar Maassluis!’, kost € 15,- voor HVM-leden en € 20 voor niet-HVM-leden. De cursus wordt gegeven op de zaterdagochtenden 21 en 28 februari van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur in en vanuit het Museum Maassluis aan de Zuiddijk. We starten daar telkens met koffie/thee. We houden 7 maart als uitwijkdatum voor het geval door slechte weersomstandigheden een eerdere zaterdag voor een wandeling uitvalt.

Op de eerste ochtend ontvangt iedereen na een inleiding het cursusboek met een uitgebreide beschrijving van de meeste interessante locaties in het gebied van het oude centrum tot aan de havenmonding, waarna aan de hand van het boek een wandeling volgt op het Schanseiland en de directe omgeving van Havenkolk en Hoogstraat. Op de tweede ochtend vervolgen we de wandeling door het oude centrum maar lopen we ook naar havenmond en omgeving.

Natuurlijk hoopt de HVM dat er uit de deelnemers ook personen opstaan die zich na afloop van de cursus willen opgeven als aspirant-stadsgids! Daarvoor hebben zich inmiddels trouwens al een paar personen opgegeven. Degenen die uiteindelijk het gilde van de stadsgidsen komen versterken krijgen het inschrijfgeld terug.

Als u zich voor de cursus wilt opgeven, dan kan dat door een formulier in te vullen op de website van de HVM of schriftelijk tot uiterlijk 10 februari met opgave van naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres in de brievenbus van de HVM ‘Ervaar Maassluis!’ Zuiddijk 16, 3143 AS Maassluis. Zet u s.v.p. op de envelop ‘T.a.v. de HVM-cursus’? Het inschrijfgeld kan op de eerste ochtend worden betaald.

Voor meer informatie:
Hetty Baart
pr@histvermaassluis.nl
06 31063204

www.histvermaassluis.nl/


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt