© PR – Het is een groot project dat door subsidie en veel hulp van vrijwilligers kon worden uitgevoerd

Het Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. , de gemeente Maassluis maar ook de Vrienden van het Museum Maassluis plus een aantal kleinere sponsors maakten het mogelijk dat het museum een indrukwekkende gedaantewisseling kon ondergaan. De entree is geheel vernieuwd en uitgebreid evenals de balie, bibliotheek en met name de Dijkzaal is een compleet andere ruimte geworden. Verder zijn de klimaatbeheersing en verlichting aangepakt, is het museum benedendijks een keuken met koffiezitje rijker geworden maar ook de bijbehorende stadstuin is aangepakt. De kosten van de grootscheepse verbouwing bedroegen ruim € 300.000,— waarvan ruim de helft voor rekening van het genoemde Fonds kwam.

Aansluitend op de aanzienlijke verbouwing en verbetering van het museumpand hebben de plusminus 50 vrijwilligers van het Maassluis Museum de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid werk verzet waarbij zij zich ontpopten als onder meer professionele timmerlieden, schilders, inrichters, schoonmakers, ICT-ers en tuinlieden.

Het stichtingsbestuur van het museum, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het (voormalige Gemeente)museum is blij met de subsidies maar bijna nog meer opgetogen over feit dat zoveel vrijwilligers mede het museum nieuw leven hebben ingeblazen en dit in de toekomst draaiende zullen houden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt