© www.maassluis.nu – Wie doet er mee?

MAASSLUIS | Dit jaar is in Maassluis de eerste Week van de Cultuur gehouden als opvolger van het Weekend van de Cultuur. Een en ander vond plaats in dezelfde periode als de landelijke Week van de Amateurkunst. Ook in 2016 wordt weer een Week van de Cultuur georganiseerd. Noteer alvast in de agenda’s 28 mei t/m 5 juni 2016.

De Week van de Cultuur is er niet tot eer en glorie van de organisatie maar voor de inwoners.

Het is de bedoeling een platform te bieden om activiteiten en successen van inwoners onder de aandacht brengen en anderen daarvan laten genieten.

Daarom zijn alle ideeën en activiteiten die in die week worden ondernemen van belang.

Gezocht wordt naar activiteiten waar jullie achter staan of waar jullie van kunnen profiteren.

Heb je een idee, of wil je iets ondernemen in de WvdC ? Laat het weten.

Dit jaar willen we de WvdC een thema meegeven: WATER – streepje – WEG.

De organisatie gaat proberen de activiteiten zoveel mogelijk aan dit thema te verbinden.

Een thema, met water, dat ons in Maassluis allemaal raakt.

Iedere gedachtespinsel die hier op een of andere wijze binnen past is welkom.

Mocht er behoefte bestaan aan ondersteuning, meedenken of wat ook, laat het weten.

Het doel van de Week van de Cultuur is en blijft:

  • Kunst en cultuur (in het bijzonder de amateurkunst) bij een breed publiek onder de aandacht brengen.
  • De waarde en het plezier dat vele mensen hebben in kunst- en cultuurbeoefening laten zien.
  • Tonen wat er in Maassluis te zien en te doen is op dit gebied.
  • Het inspireren en betrekken van kinderen/jeugd.

Reacties zijn welkom via https://weekvandecultuur.wordpress.com/over-ons of info@crmmaassluis.nl

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer