Gitarist Martijn van Boven

MAASSLUIS | Van 28 mei t/m 5 juni is de landelijke Week van de Amateurkunst. In Maassluis is deze bekend als de Week van de Cultuur. De Culturele Raad Maassluis wil deze Week van de Cultuur zo veel mogelijk invullen met activiteiten op initiatief van bewoners en organisaties zelf. De CRM ziet haar rol dan vooral als stimulerend en faciliterend.

De bedoeling is een gevarieerd programma aan te bieden. Een van de onderdelen waar de werkgroep nu mee bezig is, is cultuur aan huis.

De bedoeling daarbij is dat korte huiskamerconcerten worden georganiseerd van maximaal 40 tot 60 minuten.

Maar een kleine expositie houden mag natuurlijk ook. Dat proberen we vooral te organiseren op 31 mei en 1 of 2 juni a.s. Andere dagen zijn eventueel ook mogelijk.

Dus als u in de Week van de Cultuur iets wil organiseren in de huiselijke sfeer, of wilt u uw huiskamer beschikbaar stellen en als gastheer of gastvrouw optreden, dan hoort de werkgroep dat graag.
Het idee is een en ander op kleinschalige manier te organiseren. Grote kosten zullen er niet mee gemoeid zijn. Eventuele kosten zoals huur van stoelen kunnen worden gedekt. Van de artiesten wordt verwacht dat zij hun optredens om niet uitvoeren of tegen een kleine kostenvergoeding.

Alles in het kader: Van, Voor en Door Maassluizers.

We hebben inmiddels al een aantal optredens in aanbod; daarover hoort u snel meer. Maar er is behoefte aan meer deelnemers en accommodaties zodat een leuk programma kan worden gepresenteerd en er de hele week te genieten is van kunst en cultuur.


Aanmelden kan via e-mail info@crmmaassluis.nl of telefoon 010 – 591 53 85 (Marcel van Raaij).

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer