MAASSLUIS | Van zaterdag 3 t/m zondag 25 september 2016 is het Douanehuisje het domein van Renate van Opdorp. Zij toont er haar tekeningen, etsen en fotografie.

Renate is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, studierichting autonoom, Fine Art. Ze heeft haar eigen atelier in Middelharnis, Atelier Havenhoofd 1. Renate ontleent haar inspiratie uit de natuur. Ze is gefascineerd door het telkens veranderende karakter van het landschap, het contrast van massieve structuren enerzijds en vergankelijkheid anderzijds. Deze thema’s komen veelvuldig terug in haar werk. Maar ook orde, chaos, sporen, tijd en herinnering.

Wat Renate in het bijzonder aantrekt is het grenskarakter. De grenzen en de overlapping van natuur en cultuur (het ingrijpen van de natuur op cultuur en vice versa), toen en nu, fragiliteit en vaste structuren, verbeelding en afbeelding, leven en dood.

Door in te zoomen legt zij details vast, zit ze dichter op de huid. Ook ontstaat er een zekere abstractie. Dit wordt gebruikt om het oneindige, het onbegrijpelijke aanschouwelijk te maken. Door het normale beeld te manipuleren probeert zij een nieuwe werkelijkheid te creëren.

In deze expositie is o.a het werk Bent but not Broken, papierkunst, uitgesneden, te bewonderen. Alsmede Het ‘Grenzeloze’ Landschap, een 3D-werk, tweelagen fotografie, ook uitgesneden.

Alle zaterdagen en zondag in september is ze van 14.00 tot 17.00 uur in het Douanehuisje aanwezig om geïnteresseerden te ontvangen en over haar werk te vertellen. Ook zal zij er dan regelmatig aan het werk te zien zijn.

Zie verder: www.renatevanopdorp.nl en www.atelierhavenhoofd1.nl
Contact via: info@renatevanopdorp.nl


De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl.

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer