Column: Belevenis op zondagochtend

Dit bezoek gaat gepaard met een gesprek over voetbal want de bakker en zijn vrouw zijn Spakenburgers; hij is blauw en zij is rood. Ik probeer dan wat zout in de wonden te strooien …

LEES MEER →

Column: Een ongeluk zit in een klein hoekje

Kortom Maassluizer heb wat meer oog voor …

LEES MEER →

Column: Ik zou zeggen gedogen

Veel te veel regels en de handhaving op essentiële punten lukt nauwelijks en dan gaan we onze senioren verbieden een borrel te drinken.

LEES MEER →

Column: Begraafplaats hoofdstuk vier

www.maassluis.nu | Als niemand zich laat begraven behalve ik, dan moet ik 636.000 euro delen door 1, dus wat is kostendekkend? Kees Smits stelde jaren geleden dat begraven in Maassluis onbetaalbaar wordt. Hij is er zelfs voor geëmigreerd.

LEES MEER →

Column: Roek

www.maassluis.nu | Hij had jarenlang gewoond in een buurtje dat op de nominatie stond om gesloopt te worden maar dat beviel Roek wel. Zijn baan was hij kwijt en niemand bekommerde zich om Roek.

LEES MEER →

Column: Uit het oog uit het hart?

www.maassluis.nu | Koos Karssen, de man die in een knippering van de ogen veel voor Maassluis heeft gedaan, verdween uit het zicht!

LEES MEER →

Column: Regels

Daar sta ik dan. Waar bemoeien ze zich mee! Het erfrecht is voor de notaris en de ruzie in de familie wordt door Bert van Leeuwen van de EO wel weer recht gebreid.

LEES MEER →

Column: Mijn transitie

www.maassluis.nu | Hoe het ontstaan is, is mij eigenlijk ontschoten. Het is zoals een dispuut in sommige families dat geleid heeft tot een verwijdering van hen die jarenlang lief en leed gedeeld hebben en door een onbenulligheidje het contact hebben verbroken.

LEES MEER →