Column(5): Personeelstekort en gevolgen voor de burger?

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd het echter langzamerhand duidelijk dat het geheel wel eens een structureel probleem zou kunnen zijn i.v.m. personeels(onder)bezetting op het Stadhuis.

LEES MEER →

Column(4): De nieuwe beeldvorming

Alarmisme heeft het nastreven van een eenzijdig klimaatbeleid aangemoedigd om te proberen de CO2-uitstoot te verminderen door windmolenparken en zonnepanelen te subsidiëren.

LEES MEER →

Column(3): Propaganda & Hersenspoelen

Stel je een groep activisten voor die zo machtig is dat ze hun propaganda rechtstreeks in je hersenen kunnen stralen. Stel je nu ook voor dat ze zo geavanceerd zijn dat ze je er echt voor laten betalen om het te doen.

LEES MEER →

Column(2): Het jaar 2020 …

Het is nu eind december, dus het kerstreces, en het kabinet probeert tijd te kopen tot het moment dat de kamer weer bij elkaar gaat komen. De vraag is of Minister President Rutte, PvdA-er Lodewijk Asscher en VVD-er Eric Wiebus hier zonder kleerscheuren doorheen gaan komen.

LEES MEER →

Column(1): Wat bepalen de media?

De burger heeft er recht op dat journalisten in volle onafhankelijkheid naar de waarheid op zoek kunnen gaan en zo de burgers van adequate informatie voorzien. Ze moeten daarbij niet alleen dingen signaleren, maar de burgers ook een beeld van de werkelijkheid verschaffen, op basis waarvan ze kunnen handelen c.q. hun beslissingen op kunnen baseren.

LEES MEER →