Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 24

Over een paar weken is het zover, we mogen weer stemmen. Een nieuwe kans om onze samenleving vorm te geven, wat mij betreft een vorm waarin vertrouwen, realiteit en samenwerking voorop staan.

Om je stemkeuze te bepalen is het handig om op een rijtje te hebben wat voor jou en de samenleving belangrijk is en vandaaruit kijken welke partij daar bij past.

Voor mij is belangrijk:

* Oplossen van de woningnood; maak van wonen weer een recht voor iedereen. Woningen worden nu gezien als handelswaar waardoor de prijzen omhooggestuwd worden. Steeds minder mensen kunnen een betaalbaar huis kopen of huren. Het is tijd voor een eerlijke volkshuisvesting.

* De beloning voor arbeid moet eerlijker. Lage en midden-lonen omhoog, grootverdieners inleveren. Lonen laten meestijgen met de prijzen. Ik vind het van de zotte dat we nu “werkende armen” hebben. Grootverdieners werken echt niet harder dan de mensen met een minimumloon – iedereen met een volledige baan zou daar netjes van moeten kunnen leven.

* De zorg is geen “markt”, de marktwerking is doorgeslagen. Farmaceutische bedrijven zien het niet als hun taak om zieke mensen te helpen maar zijn geldmachines geworden. Ik wil geen bonussen meer naar managers en besturen, laat staan winstuitkeringen! Geen torenhoge winsten meer voor verzekeringsmaatschappijen, zorginstellingen, tussenpersonen. Het geld dat voor de zorg bestemd is moet daar ook terechtkomen. Minder bureaucratie en betere beloning voor de handen aan het bed, betaalbare uitgebreide basisverzekering voor iedereen.

* Zolang er nog geen onvoorwaardelijk basisinkomen is (GroenLinks is tot nu toe de énige partij die dit wil invoeren – al zijn er nu wel div. andere partijen die grootschalige proeven in hun partijprogramma hebben staan) moet de basisbeurs terug en de uitkeringen omhoog. Ik vind het niet kunnen dat in een welvarend land honderdduizenden mensen afhankelijk zijn van de voedselbank of andere ‘liefdadigheid’.

* Voor iedereen gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Discriminatie vind ik uit den boze op álle vlakken. Gelijke kansen voor kinderen, elk kind moet de mogelijkheid krijgen om z’n eigen talenten te ontplooien. Schoolklassen zouden kleiner moeten zijn zodat elke leerling voldoende aandacht kan krijgen en de leerkrachten met minder druk en meer plezier hun werk kunnen doen. Voor kinderen en gezinnen die extra hulp nodig hebben moet dat vlot en gemakkelijk geregeld kunnen worden. Ik heb nu het idee dat we (vooral in de jeugdzorg) in een “doorverwijs” maatschappij zitten, waar de éne instantie naar de andere wijst. Laten we zo snel mogelijk een goed functionerend (en dus deskundig!) één-loket systeem invoeren.

* Een heel belangrijk punt voor mij: milieu en klimaat. We kunnen niet langer wachten met drastische maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. De urgentie is hoog, ons gedrag zal moeten veranderen. Als we niets doen wordt dit de nieuwe realiteit:

Zo snel mogelijk ervoor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten en investeren in duurzame alternatieven. De voorgaande regeringen zijn veel te coulant (en vrijgevig) geweest voor grote vervuilers, tegelijkertijd te krenterig en te afwerend voor een groene aanpak. Stoppen met fossiele brandstoffen is urgent. Maak niet de vergissing dat economie en duurzaamheid tegenover elkaar staan, de energietransitie zal banen kosten maar nog veel meer nieuwe banen opleveren! Ons land zal qua biodiversiteit en natuur ánders ingericht moeten worden, meer groen, minder vee, minder grootschalige vervuilende landbouw, géén bestrijdingsmiddelen. De pioniers hebben bewezen dat het anders kan, biologische land en tuinbouw heeft de toekomst en zal over niet al te lange tijd het “nieuwe normaal” worden. Luchtvervuiling moet drastisch verminderen, er zijn al veel te veel kinderen met astma en mensen met longaandoeningen door vieze lucht. Samen kunnen we onze wereld nog redden, doe mee!

Ik ben voor een samenleving waarin we het samen doen, eerlijk delen, gelijkwaardig zijn, elkaar helpen, op basis van vertrouwen. En nee, dat is niet hetzelfde als naïef zijn. Er zullen regels en wetten blijven én gehandhaafd worden voor wat wél en niet kan.

Wat voor (jo)u belangrijk is bepaal je zelf, maar ga vooral stemmen volgende maand, er staat zoveel op het spel! Stem op een partij die de schouders eronder wil zetten. Aan de roeptoeters die alleen maar een hoop negativiteit spuien en erop uit zijn mensen uit te sluiten en tegen elkaar op te zetten hebben we niets.

Laat geen stem verloren gaan!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 200 lezers

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022