Column(12): Warrige tijd

Weet ú al van de stapjes vooruit en weer achteruit in onze eigen Maassluise politiek?

LEES MEER →

Column(34): Begroting

En dat geeft aan dat het college, in tegenstelling tot wat zij zelf beweert, de fietser in de kou laat staan. Er wordt immers wel budget naar voren gehaald voor het opknappen van wegen. Anderzijds wél meer bomen voor schaduw.

LEES MEER →

Column(33): Toren van Maassluis

Column nr: 33 Woningnood, ik heb er al veel over …

LEES MEER →

Column(32): Zin de Furieade

Extra leuk dat het vuurwerk terug is dit jaar, dat hoort er toch een beetje bij.

LEES MEER →

Column(11) Bestaanszekerheid en Levensgeluk

Het NIBUD heeft dit jaar becijferd dat het ook financieel gezien prima kan. Door het afschaffen van toeslagen, uitkeringen, subsidies, kinderbijslag, studiebeurzen enzovoort komen er vele miljarden euro’s vrij, er worden minder kosten gemaakt doordat er minder ambtenaren/instanties nodig zijn voor uitvoering.

LEES MEER →
© google streetview

Verkeerssituatie sportzaal Sportlaan

De motie om de sportzaal energieneutraal te maken haalde geen meerderheid. GroenLinks stemt toch in met raadsvoorstel tot ‘vaststellen locatie en kredietvoorstel ontwikkeling sportzaal aan de Sportlaan’. “We zijn toch blij dat we de fietsveiligheid een stapje dichterbij te hebben gebracht.” 

LEES MEER →

B&W wil geen nieuwe adviesraad uit de burgerij

Sinds 2011, naar aanleiding van een evaluatie van de adviesstructuur, zijn wij ook terughoudend bij het instellen van eventuele nieuwe adviesraden. Het college ziet daarom af van het instellen van deze adviesraad.

LEES MEER →

Column(31): Meer daklozen door slecht beleid

Al die VVD kabinetten werpen zijn (rotte) vruchten af, want de markt heeft het steeds meer voor het zeggen. Dat blijkt maar weer…

LEES MEER →