Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Afgelopen week was het de week van het Lezen en Schrijven. In die week is er extra aandacht voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven en zoals misschien bekend zijn dat er heel veel in Nederland. Ruim 2,5 miljoen mensen hebben niet voldoende vaardigheden (zoals lezen, schrijven, rekenen maar ook digitale vaardigheden) om op een goede zelfstandige manier te functioneren in de maatschappij.
In de bibliotheken is er in de week van het Lezen en Schrijven extra veel aandacht voor de vele (nieuwe) Nederlanders die de taal machtig proberen te worden. Dat gebeurt in de bibliotheek door Nederlandse lessen, taalmaatjes, de taalbalie van het Taalhuis en door taalcafés. En vooral die laatste mag zich in een grote aandacht verheugen.


Begonnen met 1 keer per week een taalcafé met zo’n 5 à 10 deelnemers, inmiddels zijn er drie groepen per week met in totaal bijna 30 deelnemers. In de taalcafés wordt er door vrijwilligers, vaak wat oudere mensen met een onderwijs achtergrond maar zeker niet exclusief deze groep, in groepjes gepraat met de deelnemers. Aan de hand van spelletjes, vragen of stellingen wordt zo spelenderwijs de Nederlandse taal aangeleerd.


Mede daarom wordt elk jaar de taalheldenverkiezing georganiseerd. Er kunnen cursisten, vrijwilligers en bruggenbouwers worden genomineerd en een jury kiest elk jaar van elke groep iemand die er boven uit steekt. Een cursist die enorm gemotiveerd is, extra les volgt, andere cursisten helpt en laat blijken dat hij of zij heel graag en goed de Nederlandse taal wil leren.
Een vrijwilliger die door een niet aflatende en enthousiaste energie de harten van de taalcursisten weet te raken en ze zo te helpen om op een positieve manier de taal onder de knie te krijgen. En een bruggenbouwer die partijen en mensen aan elkaar bindt en nieuwe initiatieven laat ontstaan.
En natuurlijk, wethouder Mulder zei het al in haar toespraak toen ze de prijzen uitdeelde, zijn alle cursisten en vrijwilligers en iedereen die zich inzet voor deze zaak helden. Ze zetten zich in voor het welzijn en het geluk van een ander mens. Niet voor niets groeien uit deze taalcafés en taallessen vaak vriendschappen uit voor het leven.
Bij de uitreiking van de heldenverkiezing zat de zaal bomvol. Meer dan 60 mensen waren aanwezig en voor en na de verkiezing gingen de gesprekken en lessen en spellen gewoon door. Met deze verkiezing wordt maar weer eens aangegeven hoe belangrijk dit werk is, hoe belangrijk het enthousiasme en de inzet is van al deze mensen. Ik zeg heel veel succes en op naar de volgende ronde.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 93 lezers


Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!