Column nr: 10

Ik ga het één keer doen.
Nee, niet schelden met de woorden vieze en vuile…
Maar een experiment.

Het nieuwe jaar is begonnen. En als ik ergens gefrustreerd van raakte in 2018 dan zijn het wel de lijstjes. Bijvoorbeeld het lijstje ‘best gelezen columns’ (sorry Maassluis.Nu).
Aan de ene kant maak ik me er niet zo druk om dat mijn columns niet te zien zijn in dat lijstje. Vooral niet wanneer ik op straat weleens een leuk gesprekje heb naar aanleiding van een column. Maar toch blijft er wel ergens een stemmetje dat zegt: ‘je staat niet op de lijst’.

Er zijn meer van die lijsten. Bijvoorbeeld welke politieke partij in Maassluis de meeste moties heeft ingediend of schriftelijke vragen heeft gesteld. Het lijstje van de moties kwam in de zomerse komkommertijd. Zit je lekker in je vakantiestoel komt dit lijstje waarbij mijn partij ergens onderaan bungelt. Maar het vervelende is dat het net lijkt of je pas nuttig bezig bent wanneer je veel moties indient. Alsjeblieft niet! We kunnen in Maassluis 3x vloerbedekking leggen op het stadhuis met al dat motie papier.  Noem een onderwerp en er is wel een motie over geweest. Veel ook in de categorie ‘open deur’. En ook als ChristenUnie zullen we in 2019 scherp bij de les moeten blijven om alleen moties, schriftelijke vragen of het actualiteiten halfuur te gebruiken wanneer we daar echt een gefundeerd politiek belang bij hebben. En de rest kun je gewoon navragen op het stadhuis.  Dan houden we het gewoon lekker praktisch.

Merkwaardig is wel dat er soms ook iets anders gebeurt. Dan telt de regel: ‘hoe minder hoe beter’. En dat is wanneer je als politieke partij graag een debat wilt voeren over een onderwerp. Wanneer andere partijen daar geen trek in hebben word je nog net niet gekielhaald.  Er vindt een grondige verhoring plaats hoe je het kunt bedenken een debat aan te vragen. Een heel merkwaardig fenomeen in Maassluis wat mij betreft.
Maar goed, enkele weken geleden voet bij stuk gehouden voor een debat over de ontsluiting van nieuwe woonwijk De Kade. Misschien vinden andere partijen de voorstellen van het college glashelder en akkoord. Als ChristenUnie willen we graag de beantwoording van de wethouder nog een keer goed helder hebben op een aantal punten. Maar waarom partijen aan de ene kant ieder detail in de stad willen bespreken in het actualiteiten halfuur maar aan de andere kant huiverig zijn voor een debat is me een raadsel. Ik hoop wel op meer debatten in 2019. Debatten waarin we als raadsleden elkaar aanscherpen, debatten waarin we kleur geven aan onze kaderstellende en controlerende rol als raadsleden richting het college.

Verder hoop ik van harte dat ik in 2019 de top 10 lijstjes lekker naast me neer kan leggen.
En waarom er boven deze column de woorden vieze en vuile staan? Dat is mijn experiment.  Schuttingtaal trekt, net als uitspraken over seks en het beledigen en shockeren van anderen. Ik wil er niet aan mee doen maar ben wel benieuwd of ik met deze kop toch 1x in de top 10 kom!

 


Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

5 Reacties

 1. Klarie Oosterman
  4 januari 2019 at 15:20

  Hans, ik ben er niet bij geweest bij de commissie destijds. Maar ik denk dat je voet bij stuk had kunnen houden. Alleen wanneer er echt niemand mee wil doen is een debat in je eentje geen debat. Dan is een stemverklaring de enige optie.

  Voor wat betreft de kade heb ik aangegeven dat ik nog vragen wil stellen aan andere fracties en de wethouder. Misschien dat dat een verklaring is voor de verschillende uitkomst.

 2. Hans van der Burg
  4 januari 2019 at 14:32

  Een hele mooie column Klarie; en mag ik dit vinden ? Ja, dat mag ik vinden….
  Ach waarom een experiment ?

  Ik wil nog wel even iets kwijt, met name over het laatste doch lange gedeelte van jouw column:
  Het stuk bij voet houden over het op de agenda krijgen van een debat, commissie van 18 december 2018 inzake ‘verkeersontsluiting De Kade’, heeft geresulteerd in het feit dat er dus ook een debat gaat komen in januari 2019. Mijn complimenten vwb jouw vasthoudendheid, of het zal resulteren in een voortvarende voorbereidende ontwikkeling en dus geen conflicterende situaties kunnen gaan ontstaan met de projectontwikkelaar voor het betreffende gebied is te hopen, maar dit terzijde.

  Wat mij zéér verbaasde is dat blijkbaar het verzoek tot een debat van slechts één van de commissieleden c.q. fractieleden dan ook moet(?) worden gehonoreerd.
  Wil ik van de gelegenheid gebruik maken nog even in herinnering te roepen het overleg commissie ‘ophogen geluidswal’ van 3 juli 2018 waarin ik als steunraadslid namens de VSP aan heb deelgenomen.

  Mijn verzoek tot een debat (vanwege de vele onduidelijkheden en naar voren gebrachte risico’s), werd van de vergadertafel geveegd en nog diezelfde avond in de raadsvergadering als hamerstuk afgedaan, met een stemverklaring van de fractievoorzitter van de VSP. Bijzonder omdat ook de CU twijfels had over het voorstel.
  (uiteindelijk is er toch een debat gekomen op 2 oktober 2018 maar dat was vooral vanwege de druk uit de samenleving zal maar zeggen…)

  Kun jij mij vertellen of er met twee maten wordt gemeten ?
  Misschien voer voor een vervolg op deze column ….

 3. Aad Rieken
  4 januari 2019 at 10:09

  “He Vieze Vuile Gulzigaard………………..,
  Jouw Aard Krijgt Een Te Lange Staart!”

 4. Henk van Woerden
  4 januari 2019 at 08:25

  Maar ik lees altijd je columns!
  Het effect van lijstjes is dat het competitie uitlokt.
  Laat je er niet door opjagen, blijf jezelf.

 5. De dominee
  3 januari 2019 at 08:43

  Experiment geslaag