Column(50): “Ja, mits…” ook in de politiek

Een aantal jaren geleden werden de grote transities in gang gezet van de jeugdzorg en de WMO. De impact van deze omgevingswet wordt nog ingrijpender genoemd….

LEES MEER →

Column (1): Zo worden huizen betaalbaar

Er wordt momenteel een nieuwe coalitie gesmeed in onze stad. Nu maar hopen dat er aandacht zal zijn voor zaken die verder gaan dat het huidige economische denken over de huizenmarkt,

LEES MEER →

Column(49): Een blanco bladzijde

Ik hoop dat een nieuw college straks méér gas weet te geven dan het vorige college.

LEES MEER →

Samenwerking gemeente met Takecarebenb voor opvang statushouders en vluchtelingen

Hierdoor kan de gastheer/vrouw onder bijstandsniveau en in de financiële problemen komen.

LEES MEER →
© jelle ravestein

Ligplaatsenbeleid Boonervliet onder de loep

Ondertussen is er aan de Boonervliet ook een onderneming gestart in het verhuur van sup boards
(stand up paddling). Hoe heeft de vergunningverlening hiervoor plaatsgevonden?

LEES MEER →

Nederland kampt met grote uitdaging qua opvang statushouders

De logeerregeling van het COA, waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij gastgezinnen en dat ook de VNG aandacht vraagt voor deze logeerregeling?

LEES MEER →

Toekomst voor de nieuwe generatie

Klarie Oosterman (nummer 1 ) over de toekomst van de nieuwe generatie, de jongeren van nu, voor wie veel extra huizen nodig zijn.

LEES MEER →

Knelpunten oplossen voor Het Balkon

Hoe worden inwoners van het Balkon gezien en betrokken?

LEES MEER →