column nr 2

Renoveren, slopen of kan het ook anders?

In de loop der jaren zijn er in Maassluis heel wat flats gesloopt, en een aantal is gerenoveerd. Voor de gesloopte – dat waren meestal betaalbare woningen- zijn nieuwe huizen teruggekomen, maar niet zoveel als er gesloopt zijn, en in de meeste gevallen veel duurder. Ook is het voor huurders die met renovatie te maken kregen niet altijd mogelijk om er te kunnen blijven wonen doordat de huren flink verhoogd werden.

Betaalbare woningen

De Gemeente Maassluis voldoet al jaren niet aan het door henzelf gestelde doel om de voorraad betaalbare huurwoningen tenminste op peil te houden – laat staan dat er meer bijkomen.
Mensen die een huis zoeken met een lage huur (jongeren, starters, mensen met een laag inkomen) staan nu vaak vijf tot tien jaar op de wachtlijst. Betaalbare koopwoningen voor starters zijn er nauwelijks te vinden in Maassluis.

Nu staat de Gemeente weer voor zo’n keuze. Enkele flats in Maassluis zijn niet meer up-to-date. Renoveren heeft niet de voorkeur van B&W, zij willen slopen en nieuwbouw. Dat worden vrijwel zeker weer duurdere (en mínder) woningen – de sloop en het bouwrijp maken van het terrein is erg kostbaar …

Starters

Ik vind dat er éérst gekeken moet worden waaraan er in Maassluis de meeste behoefte is, en met stip zijn dat betaalbare woningen voor starters en anderen met een smalle beurs, zowel huur als koop. Maassluis vergrijst in een rap tempo als we er niet voor zorgen dat jongeren in hun woonplaats kunnen blijven wonen.

Klushuizen

In verschillende andere gemeentes zijn projecten als deze met succes aangepakt door van dit soort flats “klushuizen” te maken. Een positieve benadering voor alle partijen!

Het werkt zo: De gegadigden krijgen de flats voor ‘een appel en een ei’, met daarbij de verplichting dat de nieuwe eigenaar binnen een gestelde termijn het appartement volledig renoveert en het zelf voor minimaal vijf jaar gaat bewonen. De renovatie moet voldoen aan de eisen van (brand) veiligheid en isolatienormen die de Gemeente daarvoor stelt. De huidige eigenaar/gemeente zorgt voor het grote werk aan de buitenzijde van het gebouw, dak, trappenhuizen & liften, en voor het leidingwerk binnen (in deze tijd betekent dat ook het verwijderen van de gasaansluitingen).

Dat kunnen zij kostenneutraal doen – ze besparen immers op de sloopkosten en het weer in orde maken van de ondergrond. Komen ze toch nog geld tekort dan zouden de woningen in plaats van (bijna) voor niets, voor een lage prijs kunnen worden verkocht. De Gemeente en/of de huidige eigenaar zou behulpzaam kunnen zijn met het oprichten en steunen van een Vereniging voor Eigenaren en gedurende de werkzaamheden een projectleider faciliteren. Deze persoon kan dan – behalve controleren of alles volgens de afspraken en veilig verloopt – helpen bij zaken die collectief kunnen worden uitgevoerd, (zoals dubbel glas, isolatie, zonnepanelen, enz.) en advies kunnen geven over hoe men het duurzaamst te werk kan gaan.

Op deze manier is het voor mensen die nu geen bestaande of nieuwe woning kunnen kopen, toch mogelijk een eigen huis te bemachtigen.

Ervaringen
De ervaring leert dat de toekomstige bewoners – doordat ze tijdens de verbouwingsfase al veel contact met elkaar hebben, later een hechte gemeenschap gaan vormen. Ze zijn zuinig en trots op hun woning en hun leefomgeving, immers met hun eigen geld en bloed-zweet en tranen verbouwd!

Buitenruimte

De buitenruimte rond zo’n flat zou ook wat meer betrokken kunnen worden bij de bewoners. Nu is dat meestal een grasveld met een paar bomen. Misschien is het leuk er een mini boomgaard te maken met vruchten- en notenbomen, en bloemen die geplukt mogen worden – ook goed voor de vlinders en de bijen! Dit alles naar het idee en in overleg tussen de nieuwe bewoners natuurlijk.

Een win-win situatie!
De gemeente hoeft niet te slopen (kost veel tijd en geld), heeft er een goede woonvoorziening bij voor deze doelgroep, duurzaam omdat er geen grondstoffen verspild worden die bij sloop verloren zouden gaan. En, zo’n project is een stuk sneller klaar dan slopen en herbouwen, en verlicht bovendien de wachtlijsten van de woningbouwcorporaties.

Pauzewoningen

En dan nog dit: Er is in Maassluis ook behoefte aan ‘pauzewoningen’. Eenvoudige woningen waar mensen die plotseling een huis nodig hebben (bv. bij scheidingen, huiselijk geweld, sterfgevallen) een beperkte tijd kunnen wonen, en zo de tijd hebben om hun leven weer op orde te krijgen en een geschikte woonoplossing te vinden. Een deel van de appartementen zou ook door de eigenaar/gemeente kunnen worden gerenoveerd en daarna dienst doen als eenvoudige en betaalbare pauzewoning.

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst!

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    22 mei 2018 at 08:49

    “A-dri (Maal Hoera) Huis (Vrouw) man!”