Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Waarschijnlijk heeft u er al eens over gehoord, Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat er gekeken moet gaan worden naar andere, schonere alternatieven. Dat is nodig om huizen te verwarmen, om te koken en om warm water te hebben. Dat zijn grootse plannen die niet gelijk vandaag of morgen gerealiseerd zullen zijn maar wel in de komende jaren tot aan 2050.

De gemeente Maassluis heeft als doel om in 2040 al CO2-neutraal te zijn en zo bij te dragen aan een oplossing voor de klimaatcrisis. Hierbij is de overstap naar duurzame energiebronnen een enorme opdracht voor zowel de gemeente als inwoners, bedrijven en organisaties. Om deze ontwikkeling “up to date” te houden en bij te kunnen sturen, vernieuwt de gemeente de Transitievisie Warmte elke 5 jaar. Nieuwe technieken en inzichten kunnen zo meteen opgepakt worden zo verteld de site van de gemeente.

Zoals de afgelopen weken ook weer in het nieuws te horen was, blijft de gaswinning in Groningen in dit hele energieverhaal een heet hangijzer. Nog niet zo lang geleden zeiden onze regeringsleiders dat de gaskraan definitief dicht ging maar inmiddels is dat al weer achterhaald en word de kraan nog wat verder opengedraaid.

Maar als je een beetje verder in deze materie duikt, blijkt dit vraagstuk niet zo eenvoudig te zijn en de verschillende maatregelen die de regering voor ogen heeft blijken lang niet allemaal haalbaar.

Het wordt gestimuleerd om vooral te investeren in andere vormen van energie zodat we zo snel mogelijk van het gas af kunnen, maar is dat ook echt zo? Zonnepanelen, windenergie, allemaal haalbare initiatieven. Er is echter 1 “klein” probleempje, het netwerk van energiekabels in de grond kan al deze nieuwe energie niet aan. De transitie gaat te snel. De verouderde, dunne kabels zullen vervangen moeten worden om al die “nieuwe” energie te kunnen vervoeren. Nieuwe huizen die gasloos worden opgeleverd vragen wel vier x meer stroom, het stroomnetwerk kan de teruglevering van bijvoorbeeld panelen amper meer aan en als een bedrijf om verzwaring van de aansluitingen vraagt kan hier niet op geanticipeerd worden.

Bedrijven komen hierdoor in de problemen en kiezen noodgedwongen voor minder duurzame oplossingen.

Je zou kunnen denken: “Ach, dat probleem is toch zo opgelost?” Nieuwe kabels de grond in en klaar maar zo simpel is het helaas niet. Aan dit soort nieuwe kabels hangt namelijk een behoorlijk prijskaartje en vergeet niet: dat betekent dus dat alle kabels in Nederland opgegraven moeten worden en vervangen moeten worden, de kosten hiervoor zijn niet te overzien.

Afgelopen dinsdagavond was er in Maassluis een raadsvergadering over de te plaatsen nieuwe windmolen op de Landtong op Rozenburg. Hier zouden eerst twee kleinere windmolens geplaatst worden, maar nu is dit plan veranderd naar 1 grote windmolen met een hoogte van 235 meter. Zowel het CDA als het Forum voor Maassluis stelden vragen over deze windmolen.

Wethouder Evers geeft in een reactie te kennen dat er al jaren gezocht wordt naar alternatieven. In het kader van het landelijke klimaatakkoord zal door het rijk en de provincie Zuid Holland meer druk uitgeoefend worden op gemeenten om akkoord te gaan met alternatieve locaties. Uit het verhaal van wethouder Evers blijkt eigenlijk dat er geen plannen zijn vanuit de gemeente om in bezwaar te gaan tegen het voornemen van deze belachelijk grote windmolen.

Vervolgens begint de wethouder een heel verhaal waar geen touw meer aan vast te knopen is en hij eindigt met een verhaal dat subjectieve gronden geen argumenten zijn; zoiets als “ ik hou niet van bruine bonen dus ik ben er op tegen”.

Wethouder Evers veegt eigenlijk met een lang onsamenhangend verhaal de vragen van het CDA en het Forum van Maassluis van tafel zonder serieus in te gaan op de inhoud van deze discussie. Wethouder Evers geeft aan dat hij een bezwaar kansloos acht. Deze wethouder lijkt de taken van de leden van de raad niet echt serieus te nemen. Is het namelijk niet aan de raad om het beleid en het bestuur van wethouders en burgemeester kritisch te controleren, vragen te stellen en samen met wethouders en burgemeester het beste te kiezen voor Maassluis?

Kan een wethouder dan zo voorbij gaan aan vragen die door de raad gesteld worden? Gaat het belang van Maassluis niet voor de belangen van Rotterdam, of voor de belangen van de provincie?

Zelfs Groenlinks ziet alleen maar voordelen in deze grote windmolen. “Beter een grote windmolen dan een kerncentrale”, zegt Raoul Kleijwegt. Wel een bijzonder statement van een partij die toch voor de bescherming is van flora en fauna, iets wat nu op de landtong ernstig in het gevaar komt.

Gelukkig hielden het CDA en het Forum voor Maassluis voet bij stuk en zal de wethouder hiermee aan de slag moeten gaan.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 356 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■

3 Reacties

 1. sjaakspeijer
  22 januari 2022 at 14:00

  Nou Trudie, vader Aat of Aad zou bere trots op je zijn na het lezen van je colum. Goed leesbaar in goed Nederlands. Of ik het met je eens ben weet ik zelf niet. Te moeilijk onderwerp. Zie je het al voor je : 26 zonnepanelen op ons schip ?

 2. Trudie Pasterkamp
  22 januari 2022 at 12:56

  Ik maak geen hoop herrie, ik luister, ik lees, en stel vragen. De discussie is ook niet of er een windmolen of een kerncentrale gaat komen, de discussie gaat over een enorme windmolen met alle gevolgen van dien. Een windmolen met maten die niet afgesproken waren.
  Als u denkt dat isoleren een dusdanige reductie oplevert dat ons kabelnetwerk de levering wel aan kan, denk ik dat u uw huiswerk nog een keer moet doen. Elke deskundige geeft aan dat de oplossing niet in elektriciteit gezocht moet worden.

 3. Henk van Woerden
  22 januari 2022 at 09:37

  Zoals terecht opgemerkt, we moeten van het gas af. Heel jammer maar onvermijdelijk. De nieuwe energiebron moet duurzaam zijn, anders helpt het nog niet veel. Dat is ook duidelijk.
  Je kan wel een hoop herrie maken omdat je denkt daarmee kiezers te trekken maar tegen windenergie zijn is een achterhaald standpunt. Zowel de wethouder als GroenLinks hebben een punt, beter een windturbine dan een kerncentrale.

  Aardgas kan inderdaad vervangen worden door elektriciteit. Dat begint bij het isoleren van huizen, dan is er minder elektriciteit nodig en zijn de kabelproblemen ook minder. Regelmatig zie ik in mijn buurtje een auto van een isolatiebedrijf. In plaats van te mopperen op een windturbine zou het slimmer zijn om een pleidooi te houden voor het isoleren van huizen. Bij de huidige energieprijzen is dat isoleren heel aantrekkelijk.