Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Op maandag 16 mei was er ’s avonds een protest georganiseerd op Rozenburg tegen de komst van een enorme windmolen op de Landtong. Veel mensen, bewoners van Rozenburg maar ook van de gemeenten eromheen maken zich zorgen over de komst van de deze XXL windmolen. Vanuit Forum voor Maassluis waren wij ook aanwezig om onze steun te betuigen en de krachten te verenigen want ook voor de bewoners van Maassluis heeft de plaatsing van deze windmolen grote gevolgen.

De woensdag daaropvolgend organiseerde Pondera in Maassluis een informatiebijeenkomst over de nieuwe XXL windmolen. Deze windmolen wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam geplaatst op de Landtong, hemelsbreed 1,1 km van de eerste bebouwing van Maassluis. Deze windmolen staat dus dichter op de bebouwing van Maassluis dan op die van Rozenburg maar ondanks dit gegeven heeft de gemeente Maassluis nauwelijks actie ondernomen om dit gevaarte niet of elders te laten bouwen.

Medewerkers van Pondera startten de avond met een mooi praatje over het belang van duurzame energie, de nieuwe technologie die gepaard gaat met deze windmolen en middels een aantal sheets worden we meegenomen in de locatie van de windmolen en hoe dit eruit zal gaan zien vanaf de zijde van Maassluis.

Vervolgens konden we aansluiten bij verschillende gesprekstafels. Hier werd getracht om zo goed mogelijk uitleg te geven over bijvoorbeeld slagschaduw, inbedding in het landschap en geluidsoverlast. De intentie van deze avond was voornamelijk om eventuele bezwaren en zorgen die de direct omwonenden hebben in de kiem te smoren. Op de vraag bijvoorbeeld of er niet alsnog teruggegaan kon worden naar het oorspronkelijke plan om twee kleinere windmolens te plaatsen werd vrij laconiek gereageerd. De overlast zou dan hetzelfde zijn maar na wat doorvragen bleek dat dit geen optie meer was daar de techniek hiervan inmiddels al verouderd zou zijn en eventuele onderdelen e.d. al niet meer leverbaar.

Ook de term slagschaduw werd toegelicht. De maximaal toegestane slagschaduwduur is in Nederland bepaald op 6 uur per jaar. Voor Maassluis betekent dat de woningen aan de Albert Schweitzerdreef hiermee te maken krijgen, de andere woningen in Maassluis vallen allemaal in het gebied van minder dan 6 uur, volgens Pondera. Er is 1 woning die meer dan 6 uur slagschaduw zal gaan krijgen, die woning valt onder Hoek van Holland.

Pondera vertelt verder over het fenomeen slagschaduw dat er nog steeds onderzoek naar gedaan wordt en dat tot nu toe niet is gebleken dat u, bij een blootstelling van maximaal 6 uur per jaar, schade aan uw gezondheid oploopt.

Deze onderzoeken zijn echter niet gebaseerd op windmolens van deze grootte, want tot nu toe staan die nog niet in de omgeving van bebouwing. Maassluis wordt dan ook een unieke locatie en eigenlijk zijn we niet meer dan een proeftuin om te kijken wat dit soort windmolens In bebouwde omgeving voor effecten hebben op de mens.

Ook de houding van de gemeente Maassluis blijft toch een hele vreemde!

Er komt een XXL windmolen op 1,1 km van Maassluis te staan, pal voor de woningen van o.a. de Albert Schweitzerdreef. Burgers zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid, de overlast die zij gaan ervaren en de gevolgen voor de waarde van hun woningen en de gemeente laat hen in de kou staan!

De betrokken wethouder zal geen bezwaar maken namens de gemeente Maassluis, de kans van slagen acht hij nihil.

Blijkbaar moeten we er ons in Maassluis maar “gewoon” bij neerleggen dat we als proefkonijnen worden gebruikt! Ik verwacht van de bestuurders van mijn stad dat zij alle belangen behartigen van de inwoners van Maassluis, ook van deze Maassluizers en niet bij voorbaat al de conclusie trekken dat het geen zin heeft om bezwaar in te dienen. Ik verwacht van bestuurders die de mening zijn toegedaan dat ze geen invloed hebben op deze procedure en daarom geen bezwaar indienen dat zij dan ook het lef hebben om dit aan deze burgers uit te leggen.

Tot mijn verbazing was er echter geen enkele bestuurder van de gemeente aanwezig op de voorlichtingsavond van Pondera, om deze bezorgde bewoners aan te horen en uit te leggen waarom zij u in de kou laten staan. Een gemiste kans!

De windmolen is pas een feit als de vergunning een feit is en die vergunning moet nog aangevraagd worden door Pondera. Dat is voor u als bewoners het moment om bezwaar in te dienen en doe dat alstublieft gezamenlijk met één advocaat.

Bewoners van de Albert Schweitzerdreef, de Merellaan en het Balkon verenigt u! Wij helpen u graag verder, u kunt uw mail sturen naar info@forumvoormaassluis.nl

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■

2 Reacties

 1. Maarten de Jong
  28 mei 2022 at 11:48

  Dag Trudie,

  Heerlijke ouderwetse naam trouwens heeft u, anders dan al die ouders die hun kroost die Engelse namen toe bedelen. Oke, bijzaak.

  Tja en die drommelse XXL Windmolen…

  Ik begrijp uw irritatie maar wees gerust en maak u er verder niet meer druk om.
  Waarom zult u denken…..?
  Simpel….Het heeft geen enkele zin maar dan ook geen enkele zin daar de segmenten van deze XXL turbine al lang en breed klaar liggen om naar Rozenburg getransporteerd te worden om opgebouwd te worden.
  Dit is gewoon weer een samenzwering van Eurofielen zoals D66’ger Rob Jetten!

  Niet relevant maar toch het vermelden waard…..Gehoorzamen moeten we, werken…het liefst ook nog na onze pensionering to je erbij neervalt, belasting afdragen en onze bek houden. Wat geen XXL windmolen! Jammer, maar een dikke middelvinger dus voor jou Trudie. Lees NOS bericht 25-05-2022 : Ouderen weer aan de slag om krapte tegen te gaan: kijk naar IJsland en Japan.

  Weet u waar ik stiekem op hoop? Op een half jaar of langer totale windstille periode.
  Daar staan dan de miljarden kostende, horizon vervuilende windmolentjes van Rob Jetten weg te rotten.

  Ik ben woest 🙂

 2. Aad Rieken
  28 mei 2022 at 10:41


  Slagscha wegduwen.