Wist JIJ dat? Dit doen columns met de lezer ...(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 329

De gemeente Maassluis werkt al sinds het vertrek van Koos in november 2015 aan voortgang op een aantal deelterreinen waar de burger indirect en direct belang bij heeft. Mag ik zeggen de burger? Ja, dat mag ik.

Ik kan uitweiden maar het volstaat vast als ik mij beperk tot een opsomming. De petten die erbij horen zijn even duidelijk.

Onderstaande opsomming schreef ik maandag uit mijn hoofd ondanks dat ik heel 2020 B&W nog slechts op hoofdlijnen en op grote afstand volg. Het toeval wil dat ik dinsdagavond – terwijl de column dus al lang klaar lag – weer eens naar een raadscommissie luisterde via internet en daar kwamen veel van deze thema’s voorbij. Veel is er dus nog niet veranderd of afgehandeld. 

Toerisme, handhaving maximum snelheden, bestrijden illegaal vuurwerk, bestrijden vuurwerkoverlast, vereenvoudigen taalgebruik en verbeteren communicatie naar de burgerij, verbeteren groenvoorzieningen, vergroten werkgelegenheid, verkoop percelen voor bedrijventerrein, drugsbestrijding, verlevendigen stadshart, jeugdzorg, goed beheer WMO middelen, realiseren nieuwe sportzaal, herstellen Heldringkade, bebouwing Geerkade, veilige fietspaden, werkende openbare verlichting, bestrijden stille armoede en eenzaamheid.

Ik ga nog even door: bestrijding woningnood, adequaat onderhoud begraafplaatsen, bestrijden illegale activiteiten in de Kapelpolder, van het gas af, vervangen rioleringen, kappen zieke en gevaarlijke bomen, een geluidswal bij de A20 langs de hele gemeentegrens. Een meer toegankelijke gemeente website, een nieuwe gemeenteapp. En zo nog wat thema’s.

Op het stadhuis is in diezelfde tijd achter de schermen een hele stoelendans geweest. Binnen het stadsbedrijf werd job rotation ineens hot. Groenvoorzieners moesten hun wijk verlaten, sommigen moesten meedraaien in het vuilophaalproces of op kantoor. De activiteiten van de helpdesk en de informatiebalie voorgemeentelijke dienstverlening werd herverdeeld. Ondertussen verdwenen de gemeentesecretaris, zijn toenmalige opvolger vertrekt ook binnenkort, medewerkers van het team communicatie vertrokken, diverse andere ambtenaren zijn vertrokken, het tweewekelijks persoverleg is bij het grofvuil gezet.

Het komende jaar gaat uitwijzen hoe blij de burger en de ambtenaren zijn. Eind van dat jaar volgt een nieuwe ambtstermijn voor de burgemeester én in maart 2022 een nieuwe gemeenteraad.

Dat is best jammer, want B&W en de coalitie- en oppositiepartijen werken harmonieus als goede huisvaders in gezamenlijkheid aan wat het beste is voor de stad.

Een kleine toegift:

Een gerucht [niet bevestigd want de klokkenluider heeft zich niet verder bekend maakt] is dat de gemeente een jaar of twee geleden 50 fietsen had gekocht voor gebruik door afdeling X. Daarna kwam er een andere manager en deze zei: “Wij hebben geen plek voor fietsen, alles moet naar de container”. Als dat waar is, werd er binnen een kwartier voor 30.000 euro vernietigd. Ik ga ervanuit dat dit gerucht met kracht kan worden tegengesproken, want onze gemeente neemt nooit onbegrijpelijke beslissingen.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 372 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

2 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  19 november 2020 at 15:33

  Een evaluatie zou niet verkeerd zijn, en bovendien openheid, gewoon alle kandidaten voorstellen en niet beslissen in achterkamertjes

 2. Ron
  18 november 2020 at 11:56

  burgers moeten tevreden zijn …… we hebben de gemeenteraad gekozen …. we hebben ook het type burgemeester ingevuld …. dat ken je lezen in de profielschets op Maassluis.nu dat stond in 2014 in een bericht …. heb m effe opgezocht……
  https://www.maassluis.nu/nieuws/profielschets-nieuwe-burgemeester-gereed/