Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Esther vraagt om te ruilen met Jelle. Aanstaande woensdag lezen we haar column!

Redactie

column nr: 337

Het is waarschijnlijk een hopeloze missie, maar ik probeer toch om de wethouder van onderwijs wakker te schudden. De privacy van leerlingen en hun ouders is in het geding. Vertrouwelijk informatie ligt op straat zonder dat ouders het door hebben…

Het is natuurlijk fijn dat er onbetaalde hulp van ouders is, maar er komt geen vertrouwensverklaring, VOG of AVG aan te pas. Wat nu als deze ‘medewerkers’ (on)bedoeld in het roddelzadel worden geholpen door de directeur (m/v) die de eigen laptop beschikbaar stelt. Wat in vertrouwen is gedeeld met de directeur, wordt door een hulpkracht of medewerker met toegang tot het computersysteem gelezen en -voor je het weet- gedeeld in schoolpleinroddels.

Gisteren maakte Yvonne gewag van een indeling in A en B scholen. Ik hanteer voor Maassluis liever de termen redelijke scholen en matige scholen. Dan heb ik het over het kwaliteitsniveau van onderricht. Als dan ook nog de organisatie achter de schermen rammelt, zijn voor mij de rapen gaar, dan is het een derderangsschool.

Valt wel mee? De laatste dertig jaar worden dossiers veelal digitaal bijgehouden en opgeslagen de computer. Veelal bij de directeur. Diens computer heeft daar toegang toe. Die computer heeft geautoriseerde toegang door een inlog account.

In mijn 47 jarige carrière in de ICT heb ik ervaren dat systemen net zo veilig zijn als de mensen die ermee werken. Niet veilig dus. Ik heb vaak meegemaakt dat medewerkers op het inlogaccount van anderen ‘tijdelijk’ aan de slag waren. Dat account heeft zijn eigen autorisaties -voor toegang tot gegevens- en ook eigen gegevensopslag locaties. Een slim ontworpen systeem houdt een log bij van wat er gebeurt in personeelssystemen, Dat is echter niet overal het geval. Dus overtredingen kun je dan niet detecteren.

En de informatie in die persoonlijke dossiers van leerlingen en hun ouders dienen binnenskamers te blijven. Niet op het schoolplein waar  roddel worden gedeeld.

Wethouder, het lijkt mij een goede zaak om als overheid op zijn minst een uitvraagronde te doen bij alle scholen over hoe de vlag erbij hangt.

Waarom? Overheid en bewustzijn qua vertrouwelijke zaken is een dramatische combinatie. Kijk naar de vele voorbeelden bij de politie, ministeries, ziekenhuizen en de GGD waarbij medewerkers zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot dossiers.

De overheid is toezichthouder op de privacy. Er is bovendien sinds de invoering van de AVG extra bewustzijn omtrent wat privé is en wat niet. Nederlanders maken zich dan ook zorgen over hun privacy. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 94% van de mensen zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonlijke(!) persoonsgegevens. In een vrije, democratische samenleving moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Nu en in de toekomst.

Niet alleen de overheid maar ook steeds meer werkgevers verwachten dat je een “Verklaring Omtrent Gedrag” kunt overleggen, alvorens ze je in dienst nemen. Met al die hulp van onbezoldigde ouders staat dát volledig op de tocht.

Tegen medewerkers die zich nu wederrechtelijke toegang verschaffen zeg ik: U riskeert dat u in de toekomst geen bewijs van goed gedrag krijgt. Dag leuke baan!

Tegen degenen die op schoolpleinen de roddels aanhoren: u weet vanaf nu wie dat bewijs van goed gedrag niet zal krijgen…

Tot slot tegen de directeuren: Cover Your Ass. Neem nú maatregelen, voordat de wethouder bij u aanklopt. Als het wordt ontdekt is de naam van uw school voorgoed naar de maan.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 237 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■