Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Museum Maassluis heeft jaren geleden een unieke kunstcollectie gekregen van de families de Vries en Van Heel-Poort en van mevrouw J. Bieruma Oosting. Deze collectie wordt Collectie 1900 genoemd. De kunstwerken zijn prachtig en de families hebben destijds in nauw overleg met het gemeentebestuur van Maassluis deze grote collectie geschonken aan de gemeente Maassluis in vertrouwen dat de voorwaarden die horen bij de schenking, waaronder het verbod tot het afstoten van de kunstwerken nagekomen zou worden. De gemeenteraad heeft bij meerdere besluiten deze schenking dankbaar aanvaard.

DESTIJDS IN 1980

EN DAN HEDEN…

Toen kwam plotseling het voorstel om de collectie af te stoten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dit is het verbreken van een overeenkomst, maar goed de gemeente zette door.

Vanaf het eerste moment dat de plannen voor het afstoten van de collectie 1900 bekend werden, hebben adviseurs van de gemeente en inwoners van de stad de wethouder er uitdrukkelijk op gewezen dat er juridische belemmeringen zijn die het onmogelijk maken om de collectie 1900 te vervreemden. Het college heeft nagelaten om in een vroegtijdig stadium deze juridische consequenties in beeld te brengen en wel voordat er een voorgenomen besluit tot afstoting genomen werd.

Het heeft er alle schijn van dat het voorgenomen besluit tot afstoting lichtzinnig genomen is. De families van de schenkers stellen in hun brief dat op de gemeente de verplichting rust om de Collectie 1900 als een goed huisvader te bewaren en te onderhouden. Daarbij dienen regelmatig werken uit deze collectie ten toon gesteld te worden. Nu de afgelopen tijd is weinig in het Museum van de collectie 1900 te bekennen en dat is ontzettend jammer. Een mooie tentoonstelling van Jeanne Bieruma Oosting trok zonder veel publiciteit meer dan 3.000 bezoekers. Dus met wat meer publiciteit gaat het museum lopen als een tierelier.

Het afstoten van de Collectie wordt ontzamelen genoemd, een raar eufumistisch woord voor afstoten. En nu heeft de wethouder besloten om alles maar weer eens opnieuw te overwegen. Dat is niet verkeerd. Liever ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald. Hopelijk blijft de collectie behouden voor de stad en worden de gulle schenkers recht gedaan. Veel info is te vinden op Facebook ‘red de kunst Maassluis

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 211 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Peter Anker

Peter Anker

PETER ANKER | Steunraadslid ChristenUnie 2022-2026 |

1 Reactie

  1. Tineke B Hutjens
    15 april 2024 at 19:48

    Het zogenaamde ontzamelen van de Gemeente Maassluis is contractbreuk en een schoffering tov de schenkers.