column nr: 35

Ik heb er even een paar nachtjes over geslapen alvorens te reageren op het door M.A. Sluijzer  jr. (een al jaren anonieme columnist) geschreven column “Edo, Edo, profileren doe je zo” (link). Dat iemand anoniem het een en ander schrijft daar heb ik geen enkel probleem mee. Soms kun je niet anders. Het zou zo kunnen dat als je onder je eigen naam iets kritisch schrijft over Sluis en ons college van B&W, dat je daarvoor wordt afgerekend.

Kijk, ik geloof daar niet in hoor, ik merk dat je in Sluis gewoon mag zeggen wat je van iets vindt en dat werkt echt niet tegen je, toch?…  Precies, om die reden schrijf ik gewoon onder mijn eigen naam.

Waar ging die tekst van M.A. Sluijzer over? Kort gezegd over het bekostigen van een “EO kerstfeest in de stad” uit de pot met niet-bestede WMO-  en Gids-gelden. Dus gaat het college met die centjes uit de WMO pot een kans benutten om een “vliegende start te maken met een programma tegen eenzaamheid”, lees ik. Daarnaast wordt er ook een “Glossy” uitgebracht (in het kader van duurzaamheid☺) .

Jawel, een Glossy tegen de eenzaamheid…

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over de eenzame ouderen, maar niet alleen ouderen ook daklozen zijn eenzaam, jonge depressieve mensen, (chronisch) zieke mensen. Maar ook mensen waarvan je het niet verwacht kunnen eenzaam zijn.  Er zijn vele, helaas vele mensen eenzaam.

Maar voor wie in Maassluis zal die Glossy zijn, wie maak je er nou echt blij mee? Zou het zijn voor die eenzame ouderen, voor de daklozen, de eenzame vluchteling enzovoort? Zou een dergelijke Glossy praten tegen die mensen? Een soort interactieve Glossy? Welnee! Bomen worden omgehakt ten bate van een Glossy waarvan ik mij afvraag voor wie hij dit doet. Ik mag hopen dat die Glossy niet net zo snel in de krantenbak verdwijnt als dat “Rvaer Maassluis” blad, waarover ik menigeen hoor zeggen “ohhhhh… staat dat er… Ervaar Maassluis”.

Ik durf te stellen: verspilling van WMO geld.

Nee, ik heb meer het idee dat het EO Feestje een “profileer” feestje wordt voor die en gene die op de eerste rij zullen zitten, breed lachend ‘kijk eens wat we nu weer voor elkaar hebben in Sluis.Yes, we staan in de picture!” dankzij de niet-bestede WMO en Gids gelden. “Kijk eens hoe goed wij bezig zijn voor de eenzame speciaal genodigde!”, dankzij de niet-bestede WMO en Gids gelden.

plas plas plas… alles blijft zoals het was

Ik ben voorzichtig verheugd dat er (eindelijk) wat zwak kritische geluiden in de gemeenteraad te horen waren. Jammer is dan wel, dat je dan toch weer een “plas plas plas….alles blijft zoals het was” gevoel eraan overhoudt. Iemand geeft het bootje een duwtje en vervolgens staat de rest, keurig netjes met de handjes op de rug, te kijken totdat het bootje weer stil ligt. Hè, hè, gelukkig de rust is weer gekeerd, want we gaan in Maassluis “gelukkig fatsoenlijk met elkaar om”.

Is dat zo? Gaat men fatsoenlijk om met de stemmen die men als partij heeft gekregen? Het is een vreemde gewaarwording dat bij een fractieoverleg altijd jouw wethouder aanwezig is. Dat hoort gewoon niet mensen! Hoe kun je vrijuit praten terwijl de wethouders over de schouder meekijken? Hoe kun je dan je eigen mening vrij verkondigen?

Het zou nog erger kunnen: bijvoorbeeld dat wethouders met de fractieleiders van de coalitie zaken zogezegd “voorkoken”. Dan zou het “fatsoen” wel heel ver te zoeken zijn.

Maar als je dan wilt, net zoals de VSP bij monde van Ton Luijendijk (link), dat de wethouder zorg gaat dragen dat de mensen waarom het gaat en waarop het programma tegen eenzaamheid is gericht – door die WMO centjes – dat zij voorrang krijgen om bij de opname aanwezig te zijn. Speciale genodigden, dus, eenzame speciaal genodigden. Mooi streven maar hoe ga je als wethouder die groep bereiken, hoe komen ze van A naar B?

Gaat men een advertentie plaatsen in de Schakel:

”Bent u eenzaam, meldt u dan aan als “speciaal eenzaam genodigde” voor een EO feest betaald uit de WMO pot.  Wees er snel bij, dan mag u vast op de eerste rij plaatsnemen”.

Had er dan niemand ballen in het college om met zijn of haar vuist op tafel te slaan en hardop te zeggen: “Edo, mijn beste, dit kan ECHT niet! WMO- en GIDS-geld besteden om Maassluis op de kaart te zetten voor een EO Kerstfeestje in de stad! We hebben in het verleden al een flinke duit uitgegeven aan het Sinterklaas festijn, hè, dus Maassluis gepromoot… En wat heeft het ons opgeleverd? Edo… nou?!  Ik denk niks nakkes nada! Maar weinig toeristen weten Maassluis te vinden, mede dankzij de ontbrekende bewegwijzering. Zitten we ook nog met de citymarketing met wel 20 verbeterpunten (link), ook dat gaat centjes kosten. Nee, mijn beste, dit kunnen we niet maken”.

Plas,plas, plas… en alles blijft zoals het was.

Er is een waslijst aan mankementen in Sluis waarover men zegt geen geld te hebben. Misschien moet er eens breder gekeken worden HOE je als Gemeente de WMO gelden, als je dan toch die pot wilt plukken, op een andere manier kunt besteden. Misschien moet je dan een Stichting als Present of Schuldhulp Maatje meer subsidie toekennen uit dat potje. Die zijn gericht bezig om (eenzame) mensen, om welke reden dan ook, te helpen, te begeleiden.

Als je dan toch geld uit die WMO pot wilt halen, besteedt dat dan preventief, toekomst gericht, aan de kinderen van de toekomst.  Een derde van de peuters op kinderdagverblijven, vertoont problematisch gedrag of spreekt de taal niet goed. Je kunt mij niet wijsmaken dat wij daar in Maassluis geen last van hebben. Er is een zeer breed scala aan nationaliteiten in Sluis. Een groot deel van deze Sluizers beheerst de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Dus krijgen kindjes die taalzwakte vaak vanuit huis mee en wordt het niveau welke ze zouden moeten hebben al op de (peuter)school niet gehaald.

De WMO wet staat voor hulp en ondersteuning met als doel burgers te helpen, zolang mogelijk zelfstandig te wonen, dus zelfredzaam blijven.

Ben ik als burger en kiezer  boos en geïrriteerd over het besteden van WMO geld aan dit EO kerstfeest gebeuren?  Yep.

M.A. Sluijzer waarschuwt de Gemeente raad van Maassluis, “Let op uw zaak”.

Een zeer terechte opmerking.

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. tlpeter
  27 oktober 2019 at 11:59

  Controle op besteding WMO gelden, er zal toch wel een label aan deze WMO pot zitten.
  Wellicht een onderzoek van de Rekenkamer over besteding van de WMO gelden.

  Veel eenzame personen jong en oud genieten van een club uur van welke verenging dan ook.
  Een aantal verenigen komen onder financiële druk te staan door verhoging van de GEMEENTELIJKE huur prijzen.

  De opmerking hoe komen we in contact met de doelgroep van Yvonne is terecht, want we ( B&W) kent ze niet.

  Indien dit wel het geval zou zijn, dan waren er geen gelden overgebleven in de pot WMO!

  Mooi dat het de Haan feest op de TV komt, dan kunnen we waarnemen wie op de 1e rijen zitten, waarschijnlijk de eenzame inwoners van Maassluis.

  Helaas zijn SLUIZERS geen boeren of vrachtwagenchauffeurs en is er ook geen vakbond voor SLUIZERS, want dan zou er zeker een blokkade voor het gemeentehuis hebben plaats gevonden.
  Helaas is de zwijgende meerderheid alleen belangrijk tijdens de gemeenteraad verkiezingen!
  In Maassluis nog niet meegemaakt dat een politieke partij werd afgerekend inzake het gevoerde beleid.(Coalitie)

 2. Carla Brouwer
  26 oktober 2019 at 12:23

  Klare taal Yvonne, goed stuk!

 3. Marja Gerkema
  26 oktober 2019 at 10:11

  Hoe is het toch mogelijk dat er in deze stad WMO gelden overblijven?? Zo heb ik gehoord van senioren die noodgedwongen op de begane grond van hun eengezinswoning moeten blijven omdat zij zich geen traplift kunnen veroorloven. Iets voor de WMO gelden?

  Er is bij senioren een grote behoefte aan een klussendienst die tegen een zeer geringe vergoeding kleine klusjes opknapt: een lamp vervangen of ophangen, een kastdeur die uit de rails loopt, dat soort dingen. Want als je netwerk uiterst klein is en je zelf dit soort dingen niet meer kan, wie doet het dan voor je. Iets voor de WMO gelden?

  Zelf heb ik eens een ochtend op het gemeentehuis bezocht. De roodgesjaalde toen nog wethouder, organiseerde samen met iemand van Minters Mantelzorg, een ochtend voor mantelzorgers om hun ervaringen eens te horen en de knelpunten te inventariseren. En die waren er!! Want de zwaar overbelaste mantelzorgers, sommigen zelfs balancerend op de grens van een regelrechte burn-out, hadden wel de nodige verbeterpunten. Is er terugkoppeling geweest? Ooit iets uit voortgekomen? Ik heb er in ieder geval nooit meer iets van gehoord.

  Avond in de Tweemaster, georganiseerd door de PVdA over eenzaamheid. Iemand stelde gedurende de avond zeer terecht de vraag: maar wat gaat er nu daadwerkelijk gebeuren om de eenzaamheid te bestrijden. Een echt antwoord kwam er niet.

  Nu weet ik het: er gaat een EO uitzending kerstfeest georganiseerd worden. De ‘vliegende start’ ( echt vliegend kan ik die niet vinden als het al zo lang bekend is) in de bestrijding van de eenzaamheid. Ik mag toch hopen dat de daarop volgende 51 weken onze eenzame medeburgers niet weer verdwijnen in de zo in grote mate aanwezige eenzaamheid.
  Want zoals Yvonne het zo goed beschrijft: iedereen doet een plas en alles blijft zoals het was. Dat is althans tot nu toe mijn ervaring.

  Meneer de burgemeester, slaap zacht…..

 4. Aad Rieken
  26 oktober 2019 at 09:17

  “EO en Edo: Deo Volente!”