Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Het is vandaag de 11e van de 11e. Tara BOEM ! Tjing BOEM!

Günther Grass schreef in 1959 het verhaal van Oskar, de hoofdpersoon van ‘Die Blechtrommel’.  Op zijn derde verjaardag krijgt hij een blikken trommel waar hij heel blij mee is. Tegelijkertijd kondigt hij aan niet meer te willen groeien, omdat hij niet hetzelfde wil worden als de volwassenen om hem heen. Als hem iets niet behaagt, slaat hij op zijn trommel. 

Ik moet steeds hieraan denken als ik de voorman van de VSP aan het woord hoor.

Degene die de gemeenteraad en zijn vergaderingen volgt, heeft het al langer door: De VSP fractieleider is verworden tot kampioen ‘collega partijen afzeiken’. Regelmatig moet de fractie van Forum voor Maassluis het ontgelden. Die fractie probeert de inhoudelijke kennis over de Jeugdzorg door middel van kritische vragen openbaar te krijgen. En dan komt het mannetje woest op de trommel slaan…

Hij schoffeerde al tweemaal zijn collega politici. Wat bezielt hem? Is hij de politieagent van de raad?

Ook B&W worden door deze trommelaar regelmatig op dezelfde wijze op de vingers getikt. En hij wekt daarmee regelmatig ergernis bij de overige raadsleden.

Ik heb via de wandelgangen begrepen dat er inmiddels intern flink heibel is. Het is niet de vraag of, maar wanneer men rollebollend over straat gaat.

Zal hij vroegtijdig met stille trom vertrekken en zich volledig aan zijn hobby als paukenist gaan wijden? Ook dan zal hij onverwacht de grote trom roeren, vrees ik. Die associatie met Oskar moest toch ergens vandaan komen…

PS 1 Dat het niet goed gaat met de jeugdzorg is al vele jaren op maassluis.nu door diverse columnisten gesignaleerd. Nu is er eindelijk een partij die zich niet in de luren laat leggen.

zie ons: Dossier Jeugdzorg

PS2 Hij roept steeds dat de verbinding gezocht moet worden, want “dat is hoe wij hier met elkaar omgaan …”  me dunkt …


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 317 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist