Groei deeltijdpleegzorg zet door in 2022 

Het gaat niet goed signaleert ook Jeugdzorg Nederland aangaande uithuisplaatsingen en pleegouders

LEES MEER →

Jeugdzorg: gemeente geeft onjuiste antwoorden aan Kinderombudsman

De gemeente beweert ook dat ouders en kinderen in de besluitvorming hebben geparticipeerd, wat pertinent niet waar, aldus betrokkenen.

LEES MEER →

Juristen beoordelen rechtmatigheid verordening Jeugdzorg Maassluis

Om een onderbouwd antwoord te kunnen geven heeft B&W verschillende juristen geraadpleegd over hoe de gemeente de gewenste situatie kunnen realiseren. Onder hen niet alleen interne juristen, maar voor de zorgvuldigheid ook
externe juridische specialisten van advocatenkantoor CMS.

LEES MEER →

Jeugdbescherming vangt 10.000 per dossier maar elk onderzocht dossier is niet op orde

Gemeenteraadsleden kunt u nog slapen als u weet dat een GI voor iedere jeugdbeschermingsmaatregel die zij uitvoeren een slordige €10.000 per kind ontvangt en daarvoor niet eens kan zorgen dat het dossier op orde is?

LEES MEER →

FVM stelt veel vragen over uithuisplaatsingen onder gedupeerden van de toeslagen affaire

Meer dan 25 vragen waaronder: Is het college bekend met het gegeven dat ouders die slachtoffer zijn van de toeslagaffaire en hun kind als gevolg daarvan uithuisgeplaats zagen in veel gevallen bijstand van een advocaat niet kunnen bekostigen ook niet als zij eventueel in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand?

LEES MEER →

Zijn de Maassluise jeugdhulpplannen bedoeld als inbrekerswerktuig?

Vrijblijvende maar niet vrijwillige jeugdhulp’ zoals het wordt beoogd in de nieuwe Maassluise jeugdhulpplannen dreigt een koevoet te worden om in te breken in een gezin, de band tussen kinderen en ouders te beschadigen en het perspectief van kinderen om zeep te helpen.

LEES MEER →
© Mandyme27

FvM – Is wat de wethouder wil wel legitiem?

Wethouder, indien u wel bekend bent met deze uitspraak van de Rechtbank: waarom meent u dan dat deze niet gerespecteerd hoeft te worden?

LEES MEER →

JVB stuurt gemeente een ‘Manifest Jeugdzorg Urgenties’

Samenvattend: het internationale recht kent als centrale norm het verbod op foltering en wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Dit verbod geldt dus ook voor alle kinderen die geplaatst zijn in een residentiële voorziening om welke reden dan ook en in de pleegzorg.

LEES MEER →