© google streetview

PvdA: onlogische en onveilige verkeerssituaties

Het is maar een topje van de ijsberg. Er zijn veel meer onlogische en onveilige situaties. Wellicht dat inwoners voor hun eigen buurt nog meer concrete problemen willen aandragen. Daartoe kunnen zij contact opnemen met hun eigen raadsfractielid opdat uiteindelijk de totale omvang in kaart wordt gebracht.

LEES MEER →

AWP vindt armoedebeleid zaak van de gemeente

De PvdA en WaterNatuurlijk maken goede sier met hun voorstel om voor één jaar kwijtschelding toe te staan op de heffing voor de zuivering van rioolwater

LEES MEER →

Fred Voskamp (CDA) verlaat de gemeenteraad

Met veel inzet en enthousiasme werkte hij in het college aan de herinrichting van de Kwartellaan, de verbetering van de kruising van de Schweitzerdreef en aan het Rainproof maken van Maassluis.

LEES MEER →

Coronagelden – CRM vraagt uitleg aan wethouder

Dat is niet gebeurd. Dat betreurt de CRM en wil dat met deze brief onder uw aandacht brengen en rechtzetten.

LEES MEER →

Woo, de transparante overheid

Woo, een belangrijke stap naar een transparantere overheid…

LEES MEER →

B&W geeft onbevredigende antwoorden over hittestress

Deze antwoorden bevestigen het signaal uit diverse columns (!) dat al jaren de kennis & expertise op het gebied van groenvoorziening in Maassluis ondermaats is.

LEES MEER →

‘Beëindig voorrang statushouders op sociale huurwoningen’

De fractie van Leefbaar Maessluys vindt het onrechtvaardig dat statushouders voorrang krijgen op sociale huurwoningen, terwijl de eigen bevolking daarvoor op een jarenlange wachtlijst komt te staan.

LEES MEER →

Vertowijk en Oud Sluys roepen B&W ter verantwoording

Dus alle beloftes van participatie, betrokkenheid en mee mogen denken ten spijt, deze zijn niet nagekomen. Een wisseling van wethouder of ambtenaar ontslaat je niet van verantwoordelijkheid om zaken goed over te dragen. Als burger behoor je serieus te worden genomen, zeker in het kader van participatie.

LEES MEER →