PvdA: Veiligheidsrisico’s genomen

Wij hebben er alle vertrouwen in dat veiligheidsrisico’s zijn afgewogen. Toch willen wij u daar de volgende vragen over stellen. 

LEES MEER →

GroenLinks: Nee tegen gaswinning

MAASSLUIS | GroenLinks Maassluis vindt dat álle vormen van gaswinning afgebouwd moeten worden. De NAM wil …

LEES MEER →

FvM: “Minister geen vergunning voor NAM”

“Bevingen met deze sterkte leiden volgens de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tot constructieve schade aan gebouwen. Geef geen vergunning af.”

LEES MEER →

Forum voor Maassluis legt zich niet neer bij het besluit college

In zijn beantwoording liet VVD-wethouder Gerard van Wees blijken niet erg op de hoogte te zijn van het dossier.

LEES MEER →

ChristenUnie: Aandacht voor de stille kant van Maassluis

Bestrijding eenzaamheid, armoedebeleid, aanpak taal- en rekenachterstand, schuldenaanpak, jeugdzorg en zorg voor ouderen.

LEES MEER →

FvM: B&W kom snel met zienswijze over gaswinning

Omwonenden ondervinden steeds meer last van laagfrequente geluidsgolven van pompen op NAM-terrein.

LEES MEER →

VSP verwonderd over beleidsarme Kadernota

Wij vinden deze keuze onjuist en deze houding naar de raad verwerpen wij!

LEES MEER →

FvM motie: Aanpassen parkeerbeleid rond De Vloot

De gewenste aanpassing van de regelgeving ter plaatse moet ervoor zorgen dat er ‘een’ probleem wordt opgelost.

LEES MEER →