Aad Rietdijk verlaat plotseling de politiek (FvM)

Na de fractievergadering op maandag, heeft hij dinsdag zijn definitieve besluit genomen. Rietdijk heeft zijn partijgenoten met onderstaande schrijven op de hoogte gebracht van zijn beslissing.

LEES MEER →

Tarieven blijven voor derde jaar op rij gelijk

We willen dat de tarieven voor iedereen gaan dalen, daarom hebben we een onderzoek gevraagd naar opties om de kosten nog verder te verlagen.

LEES MEER →

Waterschapsbestuur stemt tégen lagere waterschapslasten

Bedrijven profiteren al een aantal jaren van de ongelijke groei in WOZ-waarde tussen woningen en niet-woningen. Maar het idee van een bijstelling was voor de geborgde zetels onbespreekbaar.

LEES MEER →

Illegale handel: “gelijke monniken, gelijke kappen”

Voor de Moskee aan de Elektraweg zijn wij van mening dat dit detailhandel is – dus verkapte concurrentie t.o.v. de legale detailhandel.

LEES MEER →

Is meldpunt Openbare Verlichting niet effectief?

Voor de fractie van Maassluis Belang is dit een onwenselijke situatie voor onze stad. Deze problemen zijn al meerdere malen aan de orde gesteld maar de inwoners van Maassluis ervaren daar nog onvoldoende resultaat van.

LEES MEER →
© google streetview

Nogmaals: Herinrichting Prinses Julianalaan

Op 16 oktober verscheen het antwoord. Aangezien het niet afdoende is, zal een gemeenteraadscommissie op 17 november om 20.30 uur nogmaals uitgebreid stilstaan bij dit onderwerp.

LEES MEER →

Handhaving rechtmatigheid uitkeringen

Welke activiteiten worden ondernomen door Stroomopwaarts om rechtmatige uitkeringsverstrekking te bevorderen en oneigenlijk gebruik en misbruik te bestrijden.

LEES MEER →

VSP – Waarom geeft B&W voorrang aan pers?

De fractie van de VSP is verbolgen over het feit dat de wethouder deze informatie aan de WOS geeft zonder dat de raad daarover is geïnformeerd.

LEES MEER →