Geluidswal A20 wellicht dinsdag ‘hamerstuk’

In verband met de maatregelen rond het coronavirus is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek en pers. De vergadering is te volgen via internet. Insprekers kunnen inbellen.

LEES MEER →

Waarom storing aan openbare verlichting langer duurt

Stedin is verplicht zo spoedig mogelijk actie te ondernemen na melding van zo’n “straat-in-het-donker”. Deze melding kan alleen door de gemeente of door onze aannemer aan Stedin worden doorgegeven. Verder geldt …

LEES MEER →

FvM: Tijdelijke maatregel Gemeentelijke belastingen

MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis wil graag …

LEES MEER →

VSP bijft hameren op hulp voor Dierenhoek ’t Sparretje

Wethouder, we leven blijkbaar in verschillende belevingen. U laat door uw ambtenaren optekenen dat de rommel is opgeruimd. Wij weten uit ons frequente contact (deze middag nog) en eigen waarneming, dat dit niet zo is. Wanneer wordt de verbrande stal geruimd, kunt u dit op korte termijn toezeggen?

LEES MEER →
© google maps

Overeenstemming over geluidswal

Een collegevoorstel hiertoe zal naar verwachting aan de raad worden aangeboden ter behandeling op 7 april. Hiermee kan het rampzalige raadsbesluit van 3 juli 2018 worden vervangen.

LEES MEER →

Gebiedsoverleg is ter ziele sinds 2016

Voor bewonersinitiatieven bestaat de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen uit het gebiedsbudget.

LEES MEER →
© Aad Solleveld

MB: Loopt vandalisme uit de hand?

Het lijkt wel of het vandalisme rondom de scholen toe neemt. Zelf constateren wij met enige regelmaat, zo ook vandaag op 10 februari weer, dat er ruiten bij de Groene Hoek worden in gegooid.

LEES MEER →

Is onderzoek door rekenkamercommissie gewenst?

Gemeenteraad mag voor de genoemde onderwerpen aangeven of nader onderzoek nodig is omdat er bijvoorbeeld een vermoeden bestaat van twijfel over de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Overige criteria zijn …

LEES MEER →