De Kade – Grondsanering en riooloverstort

De laatste tijd krijgen wij meldingen van bewoners dat er in meerdere gevallen dode vissen in het water zijn aangetroffen. Ik denk dat wij als gemeente niet meer terug willen naar 2017 waar honderden vissen in de binnenstad werden aangetroffen. Daarom hebben wij over het riool/de overstort onderstaande specifieke vragen.

LEES MEER →
© GL

Anonieme vervuilers waterwegen

Medewerkers van Handhaving en Toezicht en Stadsbedrijf hebben voldoende oog voor de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat hiervoor geen extra formatie benodigd is. Het blijft een zaak om vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan en indien het toch optreedt zo snel mogelijk op te ruimen.

LEES MEER →
© Martin van der Hidde

RCMD De Coureur vraagt subsidie verenigingsaccommodatie

Langs het parcours stond bij de start en finish een keet, die gebruikt werd als jurygebouw. In december heeft een brand deze keet verwoest.

LEES MEER →

Grote overschrijding Budget Leerlingenvervoer

Bij het opstellen van de jaarrekening over 2019 is gebleken dat het begrote budget voor leerlingenvervoer fors is overschreden. Voor 2019 is een bedrag van € 394.519,- begroot, maar de werkelijke kosten zijn op dit moment opgelopen tot € 615.051,-. Voor 2020 wordt ook een budgettekort verwacht.

LEES MEER →
©2018 jelle ravestein

PvdA; Vragen over de Lijndraaiersbrug

Welke afspraken zijn er over de garantie op werkzaamheden en onderhoud van de brug? Is het bedrijf dat de brug beweegbaar heeft gemaakt bijvoorbeeld aansprakelijk te stellen voor de schade en reparaties? En meer vragen …

LEES MEER →
© jelle ravestein

GroenLinks: Vragen over Lijndraaiersbrug

Wie draait op voor de kosten? En meer vragen over de defecte brug

LEES MEER →
© MSLS

Confrontatie VSP en B&W over kosten aanleg Getijdenpark

De Maassluise burger zit naar de mening van de VSP niet te wachten op een donatie van € 100.000,- in het water van het Scheur. Letterlijk geld in het water, wij weten wel betere bestemmingen voor een dergelijk bedrag.

LEES MEER →
© PXB CC

B&W wil meer financiële armslag

Dit zou bijvoorbeeld worden ingezet indien de uitstroom en instroom bij Stroomopwaarts flink afwijken van wat was begroot en het Rijk niet tijdig financiert.

LEES MEER →