Praten over problemen in de openbare orde

Het jongerenwerk spreekt de aanwezige jongeren aan en probeert hen in de richting van InBlik te bewegen waar zij activiteiten aanbiedt.

LEES MEER →

Bezwaren tegen woningbouw aan de kanovijver

“Er worden drie extra woningen mogelijk gemaakt. Volgens het provinciaal beleid mag voor elke 5.000 m² te verwijderen glas en voor elke 1.000 m² te verwijderen bedrijfsbebouwing één woning worden terug gebouwd.”

LEES MEER →

Plaats Mobiele toiletunits in de stad

Kunt u deze oproep doorsturen aan uw raadsleden en bijgaand pamflet op de raadsagenda zetten?

LEES MEER →

Raad wil betere communicatie, B&W stemt in

Er is aansluiting gezocht bij de Direct Duidelijk Brigade. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van de raad om mee te doen aan het project begrijpelijke overheidstaal. Met het project Duidelijke taal wordt een logisch vervolg gegeven aan de in 2018 gegeven taaltrainingen aan de medewerkers. Door de coronacrisis is hier helaas enige vertraging ontstaan.

LEES MEER →
© PXB-CC

VSP: Netwerk van vaste camera’s

Een netwerk van vaste camera’s doet meer recht aan een structurele oplossing voor de verloedering en verhuftering van de publieke ruimte. verder aandachtspunten zijn ..,

LEES MEER →
© PXB-CC Andrew Khoroshavin

De grootste klappen vallen aan de stille kant van Maassluis

Voor de betaalbare koop en de midden huur zijn groepen waarbij de vraag naar woningen hoog is.

LEES MEER →

Zorgen over betaalbaarheid woningen

De PvdA Maassluis maakt zich wel zorgen om de betaalbaarheid en zijn dan ook blij dat de raad recent de verordening doelgroepen woningbouw heeft aangenomen waarin staat aangegeven dat in nieuwe projecten 33% moet bestaan uit sociale huur. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de betaalbare koop en de midden huur zijn groepen waarbij de vraag naar woningen hoog is.

LEES MEER →
© Aad Solleveld

VSP zet problemen openbare orde op de agenda

De fractie van de VSP is zeer bezorgd over de recente reeks van incidenten m.b.t. de openbare orde op verschillende plaatsen in de stad.

LEES MEER →