Belangrijke thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Belangrijke thema’s zijn Klimaat, Duurzaamheid, Groen, Volksgezondheid, Aantrekkelijkheid gemeente, Mobiliteit en bereikbaarheid en …

LEES MEER →

CDA Maassluis kiest Corine Bronsveld-Snoep als lijsttrekker

Maassluis is een mooie stad met een fijne inwoners. Ik ben dankbaar dat ik me in de afgelopen periode voor de stad heb mogen inzetten op verschillende gebieden.

LEES MEER →

GroenLinks zoekt kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

GroenLinks is op zoek naar kandidaten voor hun kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

LEES MEER →

VSP – Waar blijft het toegezegde openbaar toilet op de Vlietlocatie?

Daarom heeft de VSP Maassluis uitgekeken naar de invulling van de toezegging dat bij het uitwerken van de plannen voor de Vlietlocatie een openbare toiletvoorziening zou worden meegenomen. De VSP Maassluis vindt de uitkomst daarvan teleurstellend: gaat u maar naar Jumbo …

LEES MEER →

Wethouder Kuiper sluit compromissen met Jumbo

Deze verplaatsing is ook besproken met de werkgroep vastgoed en het bestuur van de winkeliersvereniging Stadshart die de ingang weliswaar liefst helemaal aan de Zuidvliet zouden zien, maar ook zij beoordelen deze verplaatsing als een verbetering en werkbaar.

LEES MEER →

AWP wil zeven miljoen euro teruggeven aan inwoners

De AWP wil dat deze 7 miljoen te veel betaald belastinggeld wordt verrekend met de watersysteemheffing van 2022. Zo staat het ook in de Waterschapswet: de watersysteemheffing is alleen bedoeld voor dekking van de werkelijke kosten.

LEES MEER →
© VVD Maassluis

Het college van B&W kijkt vooruit en maakt keuzes voor een mooier Maassluis

Wethouder Evers: “Ik heb geen glazen bol en het is in deze onzekere economische tijden erg lastig om voorspellingen te doen en vooruit te kijken. Maar het is goed om te zien dat het ons lukt om te blijven investeren in de stad.”

LEES MEER →

Delfland beheert de waterpeilen in de sloten, vaarten en kanalen

Het college heeft op 25 mei ingestemd met nieuwe peilbesluiten in Rijswijk, Rotterdam, Delft, Westland, Den Haag, Maassluis en Maasland.

LEES MEER →