© PXB-CC Mikhail Mingazov

B&W over de Jeugd en corona

De schoolbesturen hebben het onderwijs op afstand opgepakt. Er zijn verschillende initiatieven waar scholen laptops of tablets kunnen lenen of kunnen krijgen.

LEES MEER →

VVD – Alle huren bevriezen geen goed voorstel

Wat wel nodig is, is maatwerk voor diegene die het niet kunnen bolwerken als gevolg van de coronasituatie.

LEES MEER →
© PXB-CC Free photo's

B&W: klimaatgelden voor communicatie

Naast instemming met het communicatieplan,vraagt B&W instemming met het besluit om de klimaatgelden (die met de decembercirculaire 2019 beschikbaar zijn gesteld) bij de  resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 te beklemmen in de algemene reserve en in 2020 vrij te laten vallen ten gunste van het doel waar het voor bestemd is.

LEES MEER →

Huurverhoging bevriezen

Forum voor Maassluis en VSP Maassluis: Dit gebeurt n.a.v. een overeenkomst gesloten met de VBBM in december 2019. De geldigheid van deze overeenkomst moet worden heroverwogen in het licht van de daarna ontstane crisis situatie. Dit vinden wij ongewenst!

LEES MEER →

B&W: Géén Schone Lucht Akkoord

Ondanks dat de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord ons zeer aanspreekt zijn we niet bereid ons aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

LEES MEER →

21/4 Raad vergadert over ROG, OV en Energietransitie

De vergaderingen vinden i.v.m. de coronamaatregelen op virtuele wijze plaats via MS Teams en zijn op de gebruikelijke wijze live te volgen vanuit huis.

LEES MEER →

PvdA: Zorgen over de jeugd

Het is zeer belangrijk dat wij allemaal ook voor onze jeugd zorgen en regelen dat deze crisis hen niet in een dusdanige achterstand brengt waar zij hun volwassen leven veel laatst van zullen hebben.

LEES MEER →
© PXB-CC Andrew Khoroshavin

Armoedebeleid Maassluis

In de beantwoording schemert door dat de de fractie van FvM veel antwoorden op haar vragen al zou moeten kennen uit voorgaande overleggen en stukken.

LEES MEER →