© Aad Solleveld

B&W: Wethouder Van der Wees legt wethouderschap neer

Het college van B&W van Maassluis betreurt maar respecteert dit besluit.

LEES MEER →
© Anette Jansen

Wethouder van der Wees afgetreden

De wethouder legt per 11 december 2019 zijn functie neer.

LEES MEER →

Waterschap: Burgers betalen meer dan bedrijven

Inwoners van Delfland betalen twee keer belasting voor het beheer en onderhoud van het watersysteem (‘droge voeten en waternatuur’). Eerst een vast bedrag per huishouden plus daarna nog een bedrag als eigenaar of huurder op basis van de OZB.

LEES MEER →

Stikstofbesluit en gevolgen voor woningbouw

alleen voor een tweede bestemmingsplan in Wilgenrijk nader onderzoek noodzakelijk te zijn. B&W wil vooralsnog niets doen met opslagen om de CO2-uitstoot in Maassluis verminderen.

LEES MEER →

Ontsluiting Balkon

Eind 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgehad waar het ontwerp aan de omgeving is gepresenteerd en waarbij de bewoners hun persoonlijke voorkeur hebben kunnen aangeven. Dit is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

LEES MEER →

Omg3k33rd inzam3l3n in de laagbouw

Dit plan valt of staat met draagvlak onder de inwoners. Weet wat PMD afval is en wat Restafval is. De gemeente gaat nieuwe container beschikbaar stellen.

LEES MEER →
© PR

VSP wilde uitstel van ‘ omgekeerd inzamelen’

VSP wil géén omgekeerd inzamelproces en verzoekt B&W: “We hoeven nog geen overspannen hoop te hebben op gedragsverandering, maar gaan gestaag met verbeteren van de nascheiding de komende jaren door”.

LEES MEER →

FvM: Wat zegt dit rapport over ROGPlus?

MAASSLUIS | De fractie van het FvM heeft schriftelijke vragen …

LEES MEER →