Vers (21): ook in de herfst veel werk

De zonnebloemen werden beschermd tegen de wind door diverse rijen mais. Deze mais heeft haar dienst bewezen en zal nu als voer z’n laatste bestemming hebben. Zo maken we het cirkeltje rond, want verspilling is zonde én onnodig.

LEES MEER →

VERS(20) – winterkost op komst

De teelt verandert. De winterse groenten vinden ook gretig aftrek zoals onze spruiten, rode kool, winterpeen en boerenkool. Winterse groenten zijn niet voor niets wintergroenten. Ze bevatten veel vitaminen en bouwstoffen om uw weerstand te op pijl te houden.

LEES MEER →

Begroting 2022 – Keuzes maken om water de baas te blijven

Het college van het Hoogheemraadschap Delfland legt de begroting 2022 ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering van Delfland. Op 18 november 2021 vergadert de verenigde vergadering erover. De begroting ligt vanaf 22 oktober ter inzage.

LEES MEER →

Week van de Nestkast: alle vogels onder dak

Natuurlijke huisvesting voor vogels verdwijnt in rap tempo. Huizen worden geïsoleerd, gaten en kieren worden gedicht en in tuinen maken hagen en heggen plaats voor houten schuttingen. Daarom maken vogels graag gebruik van nestkastjes.

LEES MEER →

Op naar een toekomstbestendig Waterweggebied

Ondernemers, ondernemersverenigingen, adviesbureaus en overheden werken hierin samen om tot toekomstbestendig bedrijventerreinen te komen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.  

LEES MEER →

Sluiswachters geven voorlichting aan deelnemers duurzaamheidscongres

Zo is het in het centrum van Maassluis gelegen gerestaureerde rijksmonument niet alleen van belang voor de pleziervaart, maar ook van belang voor educatie en voorlichting aan derden.

LEES MEER →

Maassluis doet mee aan Landelijke Duurzame Huizenroute

Je kunt altijd een huis vinden wat vergelijkbaar is met jouw woonsituatie. Je kunt je op de website aanmelden voor een bezoek.

LEES MEER →

Succesvol 5e duurzaamheidscongres voor jongeren Maassluis/Maasland

De jeugd kreeg een sneak-preview in de wereld van duurzaam hergebruik van water, vormen van waterberging, toepassing van waterinfiltratie en vormen van waterkering. Circulariteit kreeg hierbij bijzondere aandacht.

LEES MEER →