Grootschalig burgerwetenschappelijk onderzoek naar afval op Nederlandse stranden

Voor het eerst worden de Nederlandse stranden door honderden vrijwilligers gemonitord op afval. D.e stichting gebruikt deze data om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken

LEES MEER →
© PXB-CC Free photo's

Windenergie: U kunt reageren

Vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan ter inzage. U kunt direct reageren.

LEES MEER →

Zienswijze Rijkswaterstaat op ontwerpbestemmingsplan ‘Westgaag’

U staat hoger geluidsniveau van de A20 toe. Zorg ervoor dat dit in de toekomst niet tot problemen leidt.

LEES MEER →

Windenergie aan land brengen en aansluiten op het hoogspanningsnet

Dit komt er in onze regio: Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee ligt ter inzage.

LEES MEER →

Dierenvoedselbank doneert aan Dierenhoek

Elkaar vinden betekent een WIN-WIN situatie

LEES MEER →

Hoera de roeken zijn terug!

Wij roepen het college op deze zorgplicht eindelijk eens serieus te nemen en wij vragen de gemeenteraad om erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

LEES MEER →

Opruim estafette 2024 scholen Maassluis

Ook nu doen bijna alle scholen weer mee. De schooljeugd maakt zo weer mooi statement.

LEES MEER →