Column(38): Gospelkoor Happy Days

Hoe corona een zangkoor helemaal lam legt en wat de leden dan missen. Komt het ooit goed?