Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Column nr: 41

Het wilgenrijk, we waren van deze nieuwe wijk toch al geen fan wegens het ontbreken van een divers en betaalbaar woningaanbod, maar na het lezen van dit bericht zijn we al helemaal geen fan meer van het wilgenrijk.
gemeente website

Het Wilgenrijk is een wijk die al behoorlijk wat uitzonderingen heeft gehad van de gemeente. Zo hoefde Thunnissen in het wilgenrijk geen 33% procent sociale huurwoningen te bouwen terwijl dat elders in Maassluis dat wel een eis is. Het wilgenrijk hoeft maar 25 % goedkope koop, sociale huur en middel dure huur woningen te bouwen. Dat houd in: 144 sociale huurwoningen, 101 middel dure huurwoningen en 43 betaalbare koopwoningen met een V.O.N. koopprijs van maximaal 239,000.

Een opmerkelijk slechte deal voor een groot deel van onze inwoners die afhankelijk zijn van: sociale huur, goedkope koop en het middel dure huur segment. Maar voor de ontwikkelaar was deze zeer winstgevende deal blijkbaar nog niet winstgevend genoeg. Ze hebben daarom een plannetje bedacht zodat de goedkope koopwoningen die toch al niet echt goedkoop waren met prijzen van: 239,000 euro, toch duurder gemaakt konden worden. Het enige verschil is dat je het bedrag niet in een keer betaalt maar dat het bedrag is uitgesmeerd over een jaar en bij de overdracht mocht je ooit weer gaan verhuizen. Uiteindelijk kom je dan uit op een totaalbedrag van 336,000 euro. Uiteraard kan dat toch niet de bedoeling zijn. Gelukkig gaat de gemeente het conflict niet uit de weg.

Helaas laat dit voorval zien dat die doorgedraaide marktwerking waar we nu mee te maken hebben alleen maar draait om geld. De menselijke maat is weg. Ik snap dat niet en vind het ook asociaal. Het wilgenrijk is een van de duurste wijken in Maassluis. Daarin hoef je slechts 25 procent betaalbare woningen te realiseren, en toch nog probeert het wilgenrijk om onder die 25 procent betaalbare woningen uit te komen. Helaas staat dit probleem niet op zichzelf.

Zie hier wat het landelijke probleem:

Er wordt dus te weinig gebouwd, als er al gebouwd wordt dan is dat vooral in het duurdere segment terwijl er juist behoefte is aan woningen in het goedkopere segment. De gemiddelde nieuwbouw woning kost tegenwoordig al 4 ton. Kortom de gemeente had nooit moeten beginnen met het wilgenrijk. Er hadden betaalbare woningen op deze plek moeten komen.

Door het gebrek aan woningen worden steeds meer mensen dakloos. Daar gaat deze video dan ook over waar duidelijk wordt uitgelegd hoe dat nu komt.

Zie ook dit artikel van VPRO tegenlicht

Een aantal feiten op een rijtje:
1 Iedereen heeft recht op een woning volgens onze grondwet! Niet iedereen kan nu een woning bemachtigen wegens de extreme schaarste. Dat heeft als nadeel dat het aantal daklozen flink stijgt.
2 Het aantal corporatie woningen neemt al jaren af, zeker ook in Maassluis. Gelukkig is daar in Maassluis met de laatste woonvisie wel een draai in gemaakt.
3 De wachtlijsten voor sociale woningbouw worden alleen maar langer.
4 Ook de betaalbare koop en huur in het midden segment zijn zeer schaars.

Daarom moeten we aan de slag om zoveel mogelijk betaalbare woningen te bouwen zonder dat dit ten koste gaat van het groen in de stad. Wat wilgenrijk betreft moet de gemeente voet bij stuk houden. Hopelijk wordt hiervan geleerd voor in de toekomst. Woningbouw moet gaan over mensen en niet over vermogen en winsten. Laten we de stad betaalbaar houden zodat iedereen die dat wil hier kan komen wonen.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 541 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis