Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Laat ik voordat ik begin te schrijven nog weer even de definitie van een column geven: Een column is een kort stukje proza waarin de auteur scherp en uitdagend zijn mening ventileert, meestal afgedrukt in een kolom.

Redactie: Dat staat ook uitgebreid boven elke column te lezen als u op de + klikt

Wanneer ik kijk naar wat er momenteel gebeurt rond de besluitvorming voor meer woningbouw op De Kade dan moet ik denken aan een ouderwetse visfuik. Je kent het misschien wel. Zo’n visnet waarbij een vis steeds een stukje verder zwemt maar er uiteindelijk niet meer uit kan.

Dit plan voor extra woningen op De Kade is namelijk bedacht door het college zelf, niet door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft wel “bouwen, bouwen, bouwen” als speerpunt.

Maar, laat ik het even bij mezelf houden, ik heb dit vooral gezien als speerpunt om de bestaande plannen en doelstellingen zo snel mogelijk uit te voeren. Vooral versnellen.

Maar toen kwam het onderzoek “Van strand naar stad” van Bureau De Zwarte Hond. Eerder schreef ik daar ook al eens een column over. De gemeenteraad heeft na afloop van het onderzoek een presentatie gekregen over dit rapport, tegelijk met de andere betrokken gemeenten.

Dan zou je zeggen dat dit rapport vervolgens wordt besproken binnen de gemeenteraad, in haar rol als kaderstellend orgaan. “Gemeenteraad, wat vinden jullie van dit rapport? Waar liggen de kansen in Maassluis, hoe zien jullie dit?”

Niets van dit alles. Vanuit het stadhuis bleef het stil. Geen inhoudelijk gesprek met de gemeenteraad. Terwijl je ondertussen wel in diverse raadsstukken proeft dat op het stadhuis wel wordt toegewerkt in die richting.

Naar mijn mening zwemt de gemeenteraad daarmee het eerste deel van de fuik in.

(En als u nu denkt: Lekker Klarie, jij zit toch ook in de gemeenteraad, wat heb jij hier zelf aan gedaan? Ik heb mijn best gedaan om het snel op de agenda te krijgen, maar er was te weinig draagvlak voor.)

Vervolgens ligt er opeens een plan om meer woningen te gaan bouwen op de Kade. Heel bijzonder.

Ook hier koos een meerderheid van de gemeenteraad er niet voor om in dit stadium kaders mee te geven. De meeste fracties gaven bij de eerste plannen voor de woningbouw aan: We bespreken het als er concrete plannen liggen.

Naar mijn mening zwem je daarmee weer verder de visfuik in. Want een verdere uitwerking van de plannen richting een bestemmingsplan is zo ongeveer het slotakkoord van een ontwikkeling.

Zelf willen wij juist eerst kaders stellen en dan concrete plannen bespreken.

Daarbij komt ook nog eens dat er subsidie is aangevraagd.

Wanneer de gemeenteraad nu nog Nee zegt tegen het plan om extra woningen te bouwen op De Kade dan loopt Maassluis 4 miljoen euro mis. Probeer dan als raadslid je rug maar eens recht te houden! Ofwel, we zwemmen nog een stukje verder in de fuik.

Ik ben heel benieuwd of de gemeenteraad, waar ik zelf ook deel van uitmaak -en hopelijk na 16 maart ook nog –  straks het lef heeft om als het nodig is uit de fuik te breken. Ook als de stad daarmee een subsidie van 4 miljoen euro misloopt.

(Saillant detail: dat geld is eigenlijk nodig om door de gemeente gemaakte fouten in het bestemmingsplan De Kade recht te zetten.)


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 479 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Editor's Rating

Klare taal
Klarie is een voorstander van duidelijk taal en vecht in de gemeenteraad altijd voor de standpunten van haar partij in heldere bewoordingen. Deze column vormt daarop geen uitzondering. Zeggen waar het op staat. In dit geval dat de huidige gemeenteraad zich in de luren laat leggen.
Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

12 Reacties

 1. Hans de Bruin
  27 januari 2022 at 16:30

  Beste Jelle,
  De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om met ontwikkelaars in overleg te gaan om meer betaalbare woningen te bouwen. De wethouder doet dat en informeert de raad daarover met o.a een raadsinformatiebrief van 24 juni 2021. Daarin staan een aantal duidelijke vervolgstappen. Ook is door de wethouder aangegeven er pas over te willen praten als de wegenstructuurvisie klaar is. Dus het verhaal van de ChristenUnie klopt niet met de werkelijke gang van zaken en jouw opmerking dus zeker niet en is eigenlijk een onafhankelijk hoofdredacteur onwaardig.

  • Jelle Ravestein
   27 januari 2022 at 21:41

   Als de wethouder er nog niet over wilde praten, is dat toch hetzelfde als wat Klarie stelt?

   PS. Ik reageer op persoonlijke titel. Niet als redacteur

  • Hans de Bruin
   28 januari 2022 at 09:44

   Even een correctie: het was de gemeenteraad die er niet over wilden praten totdat wegenstructuurvisie er is. Dus blijft de stelling van Klarie onjuist.

 2. Hans de Bruin
  27 januari 2022 at 13:14

  Het is fijn om te lezen dat de ChristenUnie extra woningen om de huidige woningnood tegen te gaan, wil tegen houden omdat zij geen kaders heeft kunnen stellen. Zo laat je mensen nog langer wachten op een woning.

  • 27 januari 2022 at 14:27

   B&W maakt aanpassingen in de plannen zonder dat de raad daarover vooraf wordt geconsulteerd. Als de wethouder afwijkt van oorspronkelijke plan met kaders, heeft B&W een informatieplicht.

   Dit wat nu is gebeurd, is meer de stijl van ‘Confronteren achteraf’ door een raadsinformatiebrief sturen om te kunnen zeggen dat de raad is geïnformeerd

   Dat riekt naar de CYA methode [ Cover Your Ass ] en is mijns inziens oude politiek uit het tijdperk Keizer. “We nemen de raad mee in het proces ….

   corrigeer mij als ik het mis heb.

 3. Jan Mostert
  27 januari 2022 at 12:42

  Even opgezocht:
  De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).

  Uit het verhaal van Klarie maak ik op dat, ondanks pogingen van Klarie, de gemeenteraad verzuimd heeft de kaders te stellen. Dat kan je B&W niet aanrekenen, maar de raad zelf. Het fuik is in dit geval dus door de raad zelf geplaatst.

  • 27 januari 2022 at 14:21

   Ik lees het anders:

   B&W maakt aanpassingen in de plannen zonder dat de raad daarover wordt geconsulteerd. Als de wethouder afwijkt van de oorspronkelijke kaders, heeft B&W een informatieplicht.

  • Jan Mostert
   27 januari 2022 at 16:40

   Nee Jelle, dat lees je verkeerd. Klarie, als onderdeel van de raad, heeft aan de raad gevraagd dit op de agenda te zetten, ofwel: te bespreken. Maar de raad vond dat niet nodig (‘geen draagvlak’). Daarmee is de raad dan ook zelf “schuldig” aan deze situatie.

  • Jelle Ravestein
   27 januari 2022 at 21:39

   Ik lees hier dat Klarie het als”bijzonder” kwalificeert, ofwel ze vindt het merkwaardig dat de gang van zaken door andere partijen werd geaccepteerd. We mogen op grond daarvan veronderstellen dat haar partij dat niet was.

 4. 27 januari 2022 at 11:50

  beste lezer die zich “Bewoners aan de kade” noemt. U plaatste een anonieme post ipv met uw voornaam + achternaam
  Daarom wordt deze niet publiek

  [ moderator ]