Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Graaft de gemeente haar eigen graf? Je zou het denken, als je de berichtgeving uit de raad moet geloven. We hebben vele kilometers kademuren. Onderhoud daarop is achterstallig. Toch kiest B&W ervoor om op incident basis te reageren: ze wachten tot het bijna fout gaat en dan grijpen ze ineens in. Het is besturen met de hand op de knip, zoals kruideniers dat doen.

Dezelfde aanpak geldt voor de fietspaden. Wordt er iets gesignaleerd dat wordt er een pleister geplakt. Maassluis de stad van Pleisters & Postzegels.

Het kan een benadering zijn om die knip maximaal gesloten te houden, maar dan moet iemand mij toch eens uitleggen waarom diezelfde wethouder het bestaat – de naïviteit – een raadsvoorstel in te dienen om bij het MFR aan te sluiten voor 1,25 miljoen euro. MFR is een fietsnetwerk van Naaldwijk naar Rotterdam. Gelukkig steekt de raad een stokje tussen de spaken van des wethouders voorwiel. Dat doen we dus niet.

Voorlopig dan.

Toch ben ik er niet gerust op. Onze B&W laten zich steeds weer piepelen als het om vervoer gaat: de Hoekse Lijn, de veerpont, het OV per bus, de rijtijden voor ambulances, de buurttaxi, de leenscooters. Ze denken mee te doen met de grote broertjes, maar hebben totaal geen inbreng.

Voor mij zijn ze net die chihuahua die met een aantal grote reuen mee rent achter een loopse herdersteef aan: “Jongens, we gaan haar effe pakken”. Of lijken ze meer op de muis die op het deinende brugdek loopt naast een olifant en zegt: “Goh, wat stampen wij hard, hé?”

Nogmaals: ik ben er niet gerust op.

Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Editor's Rating

Bullseye
Ko komt onverwacht scherp uit de hoek. Misschien komt dat doordat hij zelf een fanatiek fietser is en de kwaliteit van de fietspaden hem aan het hart gaan.
Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!