Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 49

Zo de kunstenaar altijd een gebaar maakt door zich op eigen wijze uit te drukken, dankbaar voor zijn gave, zo is het tonen van dankbaarheid een gebaar om iets te hebben kunnen ontvangen van een ander. Dankbaarheid voor het je kunnen uitdrukken als kunstenaar kan echter ook een wrange aanleiding hebben. Dat blijkt bij een bezoek aan de tot eind augustus 2021 geopende tentoonstelling ‘Slavernij’ in het Amsterdamse Rijksmuseum.

Kunstenaars hebben door eeuwen heen ook de rol gepakt om maatschappelijk misstanden aan de kaak te stellen. Dat zien we bijvoorbeeld bij het aan orde stellen van de slavernij tot de afschaffing daarvan medio 19e eeuw. Maar ook met de Art Nouveau aan het einde van de 19e eeuw met haar hang naar pure schoonheid die samenhing met een tijd van maatschappelijke verwarring. En … na de 1e Wereldoorlog maakten de surrealisten duidelijk dat er een andere beschouwing op de wereld nodig was om oorlogen het leven niet te laten domineren. Er was toch aan het begin van de 20e eeuw niet voor niets een Vredespaleis gebouwd? De dankbaarheid van de kunstenaar om een gebaar te maken naar mensen die met foute rijkelui slecht af zijn, is een rode draad in onze geschiedenis.

Gelukkig zien we in onze westerse samenleving dat de onderstroom van verzet een bovenliggende kracht is geworden. We kunnen nu naar het museum om kennis te nemen van onze geschiedenis om te kunnen stilstaan bij het vormgeven van de samenleving. Het is maatschappelijk relevant om binnen de musea in contact te kunnen komen met de slechte gebaren die vooraanstaande kunstenaars afgaven. Dit door in het koloniale tijdperk gemaakte schilderijen te tonen van rijkelui en admiralen die betrokken waren bij, of weet hadden van, koloniale macht. Kunst werd daarmee niet tot politiek verheven, maar de kunstenaar kreeg met opdrachten van rijke betrokkenen, bij het tot slaaf maken van mannen, vrouwen en kinderen, toch een maatschappelijke positie toegewezen.

Het Rijksmuseum speelt nu een belangrijke rol in het ‘maken van een gebaar’ naar mensen die hun naam werden ontnomen om er een onterende slavennaam voor terug te krijgen. Zij hebben nu alsnog een plaats gekregen in de vastgelegde verhalen die over hun worden verteld. Dat is een echt mooi gebaar! Want, in genoeg families is die geschiedenis nog voelbaar omdat er verhalen over onderdrukking in hun kringen zijn doorverteld en onderkenning ervan van waarde blijft.

In het verhaal als gebaar komt de betekenis van het woord gebaar ook volledig tot zijn recht. In een goed verteld verhaal toont zich namelijk de beweging van het hele lichaam waarin gesticulatie, wenk en een teken van de hand tot uitdrukking komen. Een onderkend verhaal doet recht en maakt mensen begrepen. We kunnen gaan zien, wat voorheen over het hoofd werd gezien! We kunnen ervaren dat tijd wonden kan helen!

Om het kleine niet te vergeten! Het gebaren ‘om plaats te kunnen nemen’ in het museumrestaurant is een prettige wenk als welkom. Het doet het vriendelijke personeel, dat blij is weer aan het werk te kunnen zijn, waarderen. Het maakt je dankbaar dat je de koffie bediend kan krijgen. Het is belangrijk een indrukmakend bezoek, met een verdrietige kant over onze mensheid, om te kunnen zetten naar waardering voor de zeggingskracht van de kunstenaar.

Kunst heeft de potentie het zware weer licht te maken. Het amuserende en het serieuze raken verbonden. Musea voorzien daarmee in een soort maatschappelijke adem, een cultureel kloppend hart, door het gebaar van de kunstenaar.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 91 lezers

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Columnist periode 09-2019 tm 05-2023 | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber