Theater aan je deur: Stadsdichter in de Vliet

In drie uur tijd in zes woningen. Het leek wel een dichtersmarathon. De heren gaven een prima voorstelling, waarvoor het theater hartelijk wordt bedankt

LEES MEER →
© jelle ravestein

Integriteit, geluk en liefde in een organisatie

De tijdgeest bepaalt wat er gebeurt en vanuit dat besef kun je in- of uitzoomen en bewust je afvragen “wat zie ik en wat betekent dit voor mij / voor mijn organisatie?” Wat is mijn persoonlijke beleving gekleurd door wat mijn affectie / aversie is voor dit onderwerp.

LEES MEER →

Column(22): Je moet het maar net opmerken

Opletten dus om de grote waarde te blijven zien van onze multiculturele samenleving, zonder dat we ons kleinerend gedragen naar een ander. Het is echt te doen, als je de ander maar opmerkt in wie hij of zij is

LEES MEER →

Column(21): Ruimte voor wat we belangrijk vinden

. Als het om daadwerkelijke principes gaat, doen zowel de column ‘Doe normaal’ als de column ‘Thuis moet veilig zijn’ een prachtige duit in het cultuurzakje.

LEES MEER →

Column(20): Gegrepen door goede koppen

Het geluk van de verbeelding wordt deze week helaas verstoord door de verschrikkelijke dood van een burger in Amerika door toedoen van de politie aldaar. We horen het hier donderen!

LEES MEER →

Column(19): Creativiteit is een verhaal vertellen

Oude wijn in nieuwe zakken, zou je kunnen zeggen. Echter, in dit geval met een diepe betekenis. We versterken met een nieuwe vorm als het ware het belang van de oude vorm. Namelijk, het onmisbare belang van het ontmoeten!

LEES MEER →

Column(18): Wijsheid en Verlangen

Als de economische cijfers weer groei zouden kunnen vertonen, wat heb je eraan als onze beleving van kunst, dans en muziek slechts een luxeartikel is geworden en daarmee bestemd voor een selecte groep?

LEES MEER →

Column(17): Aanpassingsvermogen

Nederland snakt naar erop-uit te kunnen voor kunst en cultuur. Niet voor het weer vollopen van musea en theaters, maar wel erop-uit vanwege de betekenis van (schilder)kunst en theaterdiversiteit.

LEES MEER →