Editor's Rating

Het is van belang te beseffen dat de columnist degenen aanspreekt die vanaf de zijlijn vanuit hun eigen wijk roepen dat het een goed plan is. Zij worden niet rechtstreeks beïnvloed qua woongenot. De protestgroep en velen die frequent de Koningshoek bezoeken vrezen voor hun woon- en gebruiksgenot (oa parkeren dus bereikbaarheid). Het is een kwestie van perspectief of de lezer dat begrijpt. _________________________________ █ Er is sprake van het omelet principe: de kip is zijdelings betrokken (levert een ei) het varken zit er met huid en haren in (spek). In dit geval is Wilgenrijk de kip en de omwonenden van Uiverlaan/Koningshoek zijn het varken bij de omelet genaamd Bouwplan Station-Koningshoek

Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Bouwplan Koningshoek (kritiek door vele omwone) versus Wilgenrijk (met diverse voorstanders bouwplan Koningshoek). Als er over en weer met algemeenheden wordt gesmeten, is er één remedie: Laat de cijfers spreken! We zagen het afgelopen dagen meerdere malen gebeuren. Een nietes-welles discussie. Zonder onderbouwing, Laat mij dat deze keer voor jullie doen. Enne… lezen is een kunst. Ook nu weer.

Wilgenrijk

BRON: https://allecijfers.nl/buurt/wilgenrijk-maassluis/

Wijk Wilgenrijk (1435 personen) heeft afgerond een totale oppervlakte van 113 hectare, waarvan 108 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.686 adressen per km2.

 • Het aantal huishoudens = 460 bestaande uit 1.435 personen op 113 ha
 • 10% vd woningen is appartement
 • Gemiddelde WOZ 2023 € 575.000
 • gemiddeld inkomen € 42.000

Woonbuurt Bomendal

BRON: https://allecijfers.nl/buurt/bomendal-maassluis/

Buurt Bomendal heeft afgerond een totale oppervlakte van 30 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.198 adressen per km2. Er wonen 885 huishoudens in de buurt Bomendal. 

 • Het aantal inwoners in de buurt Bomendal is 2.100 inwoners in 2023 
 • Het aantal huishoudens = 885 bestaande uit 2.198 op 33 ha
 • Circa 50% van de woningen is appartement
 • Gemiddelde WOZ 2023 € 266.000
 • gemiddeld inkomen € 24.900

Conclusie 1

De gemiddelde WOZ waarde van Wilgenrijk is meer dan 2x zo hoog als in de buurt Bomendal. Het gemiddelde inkomen is er 70% hoger.

Op basis van de cijfers van de buurt Bomendal (2.100 personen op 30 ha) kun je dus op 113 ha 9.710 inwoners kwijt in het Wilgenrijk. Momenteel is dat aantal echter een armzalige 1.440. En dat terwijl die wijk per heden al voor meer dan de helft (*) is vol gebouwd.

(*) BRON https://wilgenrijk.nl/wilgenrijk-in-cijfers/

Bouwplan Koninghoek

BRON: https://allecijfers.nl/buurt/koningshoek-maassluis/

■ Heden is het aantal huishoudens = 865 bestaande uit 1.776 personen op 33 ha.

BRON: https://www.maassluis.nu/nieuws/sportzaal-en-nog-meer-hoogbouw-bij-koningshoek/

■ Volgens de plannen komen er ca 500 woningen. Dus ca 1.000 personen BIJ. (plus zeker 500 auto’s).

Uw uitdaging

Ik lees graag een steekhoudend verhaal van een zekere Wilgenrijkaard over waarom we niet moeten zeuren over de plannen voor de Koningshoek (Uiverlaan/Station West) waar de gemeente parkeerplaats en grasveld wil volplempen met circa 500 wooneenheden op een schamele 10 ha.

Wat mij betreft wordt het tijd dat er flink wat hoogbouw in het Wilgenrijk verschijnt. Zeg maar 2 à 3 flatgebouwen zoals Sparrendal. Misschien dat het dan nog goed gaat komen.

Zoals ze in goed Engels zeggen: “Proof me I am wrong or else remain silent from now on”

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 788 lezers


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■ ■
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■

12 Reacties

 1. Dennis Minderhoud
  11 februari 2024 at 11:20

  Mijn reactie wordt niet juist geïnterpreteerd. Er wordt toch aangegeven dat er flats in Wilgenrijk moeten komen? Dat moet juist niet. Maassluis is gebaat bij huizen in het hogere segment, en mensen die meer te besteden hebben. Daarmee kan de gemeente haar lasten blijven betalen zonder het OZB tarief nog asocialer te verhogen. Ik herinner mij de 25% verhoging nog rond 2010 met de belofte het OZB tarief 3 jaar te bevriezen. Maar dat ging niet, Maassluis is arm en moest het volgende jasr weer meer geld bij woningbezitters ophalen en verhoogde tegen de belofte in gewoon weer het OZB tarief. Dat is nu al opgelopen tot het dubbele van omliggende gemeentes.. De columnist houdt van cijfers, ik ook. Dus ik geef wat meer feiten om het verhaal in perspectief te plaatsen, niet wijken ten opzichte van elkaar, maar iets verder kijkend naar gemeenten. Helaas heeft Maassluis bovengemiddeld veel huurwoningen en staan we qua inkomen per inwoner op plek 212 van 342, dus relatief laag. Veel woningbouw bij Koningshoek is goed, maar dan wel betaalbare koopwoningen in plaats van nog meer huur.

  • 11 februari 2024 at 12:26

   De columnist spreekt inwoner(s) van Wilgenrijk aan, die vanuit eigen positie het Koningshoekplan goed vinden en de actiegroep becommentariëren. Heeft u dat plan gezien: 500 woningen op een postzegel ten koste van de huidige gebruikers van deze omgeving (aanwonenden, winkelbezoekers theaterbezoekers, forenzen en meer). Het gaat hem dus niet over wat Wilgenrijk toevoegt, maar over vandaaruit makkelijk roepen zonder er zelf iets vitaals voor te hoeven inleveren.

   Dat is het omelet principe (bacon & eggs): De kip levert een ei, het varken verliest zijn leven.

 2. Marinus/Maarten de Jong
  11 februari 2024 at 11:07

  Alstublieft, hou op over de WOZ…….

  https://mordechaikrispijn.nl/de-grote-woz-diefstal/

 3. Dennis Minderhoud
  10 februari 2024 at 13:42

  Dit is niet echt een column maar meer een klaagschrift waar ik de motivatie niet van begrijp. Deze wijk is zeer goed voor Maassluis. Maassluis is een arme gemeente met een van de hoogste woonlasten (OZB tarief) van de regio, tot wel 2x zo hoog! (Bron: Coelo). Daarnaast heeft Maassluis met 40% bovengemiddeld veel huurwoningen (bron: allecijfers.nl), en bovengemiddeld aantal mensen in bijstand: 2x zoveel als landelijk gemiddelde (bron: CBS). Als Maassluis rekeningen wil blijven kunnen betalen móét er gebouwd worden in het hogere segment.

  • 10 februari 2024 at 22:25

   Zoals de columnist schrijft in de inleiding: laat de cijfers spreken. Hij vraagt ook aan degenen die als inwoners van Wilgenrijk stellen op maassluis.nu dat het plan voor Koningshoek goed is en men niet moet zeuren.

   Dat is anders dan hoe u het beleeft, helaad

 4. Marinus/ Maarten de Jong
  10 februari 2024 at 13:27

  Er kwam vanochtend tijdens de koffie zomaar nog een passende uitdrukking bij mij op voor dat ongebreidelde huizenbouw op elke lege plek in Maassluis en daar buiten.

  Kraan, dit is dweil. Jij staat open, dweil is kansloos.

 5. Dennis Minderhoud
  10 februari 2024 at 10:15

  Dit is geen column maar een klaagschrift waar ik de motivatie niet van begrijp. U presenteert interessante cijfers, maar ik plaats ze graag even in perspectief. Wilgenrijk is zeer goed voor Maassluis. Maassluis is een arme gemeente met een van de hoogste woonlasten (OZB tarief) van de regio, tot wel 2x zo hoog! (Bron: Coelo). Maassluis verdient dus goed aan dure woningen, meer dan omliggende gemeenten. Daarnaast heeft Maassluis met 40% bovengemiddeld veel huurwoningen (bron: allecijfers.nl), en bovengemiddeld aantal mensen in bijstand: 2x zoveel als landelijk gemiddelde (bron: CBS). Als Maassluis rekeningen wil blijven kunnen betalen móét er gebouwd worden in het hogere segment.

  • 10 februari 2024 at 22:28

   Het gaat over de kritiek op het koningshoekplan en niet over wilgenrijk.

 6. Marinus Maarten de Jong
  10 februari 2024 at 08:05

  Eigenlijk dacht ik dat u mij wel snapte…
  Ik vind dat de grens nu wel bereikt is met alles, elk grasveldje, elke lege plek vol te bouwen.

  Oftewel: vol is vol.
  Niks geen 8000, ook geen 800, 200 of100.
  Maassluis is vol, het is goed zo.
  Er zijn andere oplossingen voor de gecreëerde woningnood maar gek genoeg onwenselijk zijn om deze te benoemen.

 7. Lies Verstraaten
  9 februari 2024 at 16:08

  Helaas worden bouwplannen pas bekend gemaakt wanneer de bouw al min of meer concreet is. Er kunnen misschien hier en daar kleine wijzigingen worden aangebracht. Als inwoner van Maassluis kunnen we ons alleen verbazen over de impact die dit met zich meebrengt voor de omwonenden en infrastructuur. Misschien een idee MAAK EEN NIEUWE ONTSLUITING NAAR DE A20 dwars door wilgenrijk. Dan zal het verkeer over de westlandseweg waarschijnlijk met 80% afnemen

 8. Marinus/Maarten de Jong
  9 februari 2024 at 11:25

  U wilt graag een betondorp begrijp ik?
  Dat had ik nou niet verwacht en zeker niet van U.

  Ko Wittevlo Column(35): Maassluis, hét betondorp van de regio.

  • 9 februari 2024 at 12:57

   Als ze die 8.000 willen halen….

   En dat is – heel verrassend – een sarcastische conclusie, niet een wens.