Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Een terugkerend thema in de gemeenteraad: de sloop van de oude Vlietlocatie. Vorige week dinsdag 31 januari kwam een gewijzigd stuk terug naar de raadscommissie, nadat de rechter met het vorige stuk korte metten had gemaakt.

Wij waren destijds de enige partij die daartegen hebben gestemd en wel om de volgende redenen:
1, Het aantal woningen gaat flink omlaag.
2, Het aantal sociale huurwoningen gaat flink omlaag.
3, Het groen verdwijnt en komt niet meer terug.
4, De Vliet wordt niet, zoals in eerste instantie de bedoeling was, autovrij.
5, Het winkelrondje wordt niet afgemaakt, waardoor je dus gewoon een plukje extra winkels zou hebben kunnen krijgen.
6, Er is in de plannen zeer weinig rekening gehouden met goede afwatering.
7, Er worden geen extra duurzaamheidseisen gesteld.

Diverse winkeliers gingen naar de rechter omdat zij vonden dat er in het plan te weinig parkeerplekken terugkwamen. De rechter heeft ze in het gelijk gesteld. In zoverre dat de oude parkeernorm van de oude Vlietlocatie niet klopte. Deze had lager moeten zijn. Door de uitspraak van de rechter loopt het nieuwe project vertraging op.

Wat ik opmerkelijk vind is dat het de ondernemers voornamelijk om het aantal parkeerplaatsen gaat. Deze zouden onvoldoende zijn in het nieuwe bestemmingsplan.
Nu valt er van alles op te merken over dit plan (zie onze 7 bezwaren hierboven), maar niet dat er te weinig parkeerplekken terugkomen na de sloop. Er komen juist parkeerplekken bij, terwijl het aantal woningen flink daalt. Wel is het aannemelijk dat het aantal auto’s zou toenemen. Dit omdat er voornamelijk dure laagbouw terugkomt op de plek van de oude Vlietlocatie. De ervaring leert dat de mensen die hier gaan wonen over het algemeen meer auto’s hebben dan senioren. Ook trekt een grotere supermarkt meer mensen en dus ook meer mensen die met de auto komen.

Anderzijds komt er een extra parkeerveld tussen de nieuwe woningen in. Aan de Vlietlocatie kan geparkeerd worden en op het RK-kerkterrein waar de gemeente flink de portemonnee moest trekken om dit stuk te behouden als evenemententerrein en voor parkeerplaatsen. Daarnaast komen er extra parkeerplaatsen aan de Arthur van Schendelstraat.

Kortom, een hoop extra Parkeerplekken. Toch zijn een aantal ondernemers ontevreden over dit gebied. Ik vraag me dan af ‘Wat willen zij nu?’ Moeten we dan van de binnenstad een groot parkeerterrein maken? Moeten we weer parkeren op de Markt toestaan net als vroeger? Of een parkeergarage bouwen maar dat kan alleen bekostigd worden met betaald parkeren, en dat wil men ook niet.

Mensen komen naar het centrum om te recreëren en te shoppen. Beleving en ervaring is hierbij zeer belangrijk. Niemand komt naar de oude binnenstad omdat je daar makkelijk kan parkeren. Voor de snelle boodschap gaan mensen nu ook al voornamelijk naar winkelcentrum Koningshoek. Mensen zijn best bereid een stukje te lopen als het moet voor een mooie en gezellige binnenstad. Bovendien komen er dan automatisch meer mensen op de fiets, wat ook weer een hoop ruimte scheelt en beter is voor de luchtkwaliteit in de binnenstad.

Ik heb in mijn directe omgeving gevraagd waarom zij naar de binnenstad gaan. En wat ze wel en niet aantrekkelijk vinden aan de binnenstad.
De mensen uit mijn directe omgeving gaan naar de binnenstad voor: gezelligheid dit werd het meest genoemd, gevolgd door bijzondere winkeltjes en evenementen. Ook opvallend de voorjaarsfair wordt erg gemist. Als nadelen van de binnenstad werden het meest genoemd: niet altijd even toegankelijk voor mindervalide, verkeer op de Vliet en de beperkte openingstijden van diverse winkels. Wat ons betreft kunnen de winkeliers beter inzetten op een gezelligere binnenstad waarin meer ruimte is voor uitbreiding van terrasjes, groen, evenementen en uitgebreidere openingstijden (vooral op de zon- en maandagen).

We moeten trots zijn op onze binnenstad en zorgen dat het daar goed vertoeven blijft. Auto’s langs de vlieten horen daar wat ons betreft niet bij.

Komende dinsdag hebben we een debat in de raad. GroenLinks zal wederom de bovengenoemde 7 punten verdedigen.
Het enige wat er nu veranderd is, is de parkeerbalans. Het groen en de sociale huurwoningen verdwijnen met dit plan nog steeds! Laten we zorgen dat de binnenstad nog gezelliger wordt en komen met een goed plan waarin niet parkeren het belangrijkste punt is in het stuk maar het versterken van de binnenstad met voldoende groen en betaalbare woningen!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 431 lezers


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis | Columnist 2017-2023

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  9 februari 2023 at 11:53

  ‘Zomaar een idee, denkt U even mee.’

  Zou het niet mogelijk zijn om de marktkramen op Vrijdag door het gehele Stadshart te verdelen
  men krijgt meer ruimte om de auto te parkeren en komt zo langs de vlieten en door de Nieuwstraat waar het soms uitgestorven lijkt en is een voordeel voor alle winkeliers in ons mooie Stadshart.