Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Column nr : 9

Afgelopen week werd ik n.a.v. de art. 51 vragen van Forum voor Maassluis over het ongeval met de Lijndraaiersbrug achtereenvolgens gebeld door het AD en de WOS.

Bij de AD ging het trouwens meer om een echt vraaggesprek, het was een persoonlijk kritisch, verdiepend en informatief gesprek met een duidelijke wens om iets dieper in de materie te gaan. Achteraf bleek daarbij dat zowel ondergetekende als de door hen eerder gesproken Professor Civiele Technieken Rob Nijssen van de TU Delft dezelfde mening hadden over de brug.

Bij de WOS was dat meer een interview met wat vragen waarvan slechts een klein gedeelte in de nieuwsuitzending werd uitgezonden. Dit bracht mij ertoe om alvast dezelfde avond hierover het e.e.a. op mijn persoonlijk Facebook toe te lichten. Wij hebben tijdens dit interview met de WOS vermeld dat wij wilden wachten op de beantwoording van de vragen en daarna eventueel het onderwerp te agenderen.

De agendering van de VSP van heden brengt ondergetekende in de situatie het e.e.a. ook op Maassluis.nu toe te willen lichten. Maar wij zijn natuurlijk blij dat andere partijen zich nu ook zorgen gaan maken over deze situatie.

En daar gaan we dan (vanwege duidelijkheid enigszins aangepast):

Waarom heeft Forum voor Maassluis 2 maanden gewacht om vragen te gaan stellen? Omdat wij, in tegenstelling tot PvdA en GroenLinks, meenden om eerst de inspectierapporten af te moeten wachten voordat wij dus inhoudelijke en ter zake doende vragen konden gaan stellen. Dat was voor ons essentieel.

Forum voor Maassluis heeft problemen met de onderwerpen van de diverse inspectierapporten. Deze vermelden “lager falen” en “bezwijken aandrijving”. FvM is van mening dat je het beestje bij de naam moet noemen. Engineerings- c.q. Constructiefout, Uitvoeringsfout en op later termijn misschien zelfs Toezicht en Gemeentelijk falen zijn wat ons betreft betere benamingen.

Waarom heeft Forum zo’n probleem hiermee?

Ten eerste zoals boven geschetst en ook omdat ondergetekende in zijn werkzame leven al tientallen keren met dit soort lagers heeft gewerkt. Het lijkt daardoor een manier om mensen en de mening van mensen een bepaalde richting te geven. Dat blijkt ook wel als je de ronde doet in de gemeente.

Slechts éénmaal werd mijn bedrijf bij een gerevideerde winch geroepen omdat het betreffende bedrijf inmiddels ter ziele was gegaan. De winch had na deze revisie maandenlang stil gestaan en werd nu gebruikt maar maakte schokkende bewegingen i.p.v. rustig te lopen. Na het bekijken van de revisietekeningen – waarbij ook in de aandrukflens afdichtingen waren gemaakt – bleek alleen het composiet deel van de binnenring van het lager te zijn geborgd. Dit werd daar door ons verholpen.

Uit de inspectierapporten van de Lijndraaiersbrug bleek alleen het rvs-deel van de binnenring te zijn geborgd. Ook dit is, net als eerdergenoemd voorbeeld, een duidelijk engineeringsfout. De borgring en trouwens ook de astap welke op de brug gepositioneerd is, blijken dus van de verkeerde diameter te zijn. Deze dienen zodanig gedimensioneerd te zijn dat zowel het composietdeel als het rvs-deel van de binnenring geborgd is.

Dus u denkt dat de schuld bij de engineering ligt>

Voor mij is het duidelijk dat hier de grootste fout ligt. Maar de engineering bevat ook goede dingen zoals bijvoorbeeld het niet aanwezig zijn van smeernippels. Het toegepaste lager is tenslotte een zelfsmerend lager wat weinig tot geen onderhoud nodig heeft volgens de gegevens van de leverancier. Wat ons echter bijzonder interesseert is “Wie heeft, in tegenstelling tot alle werktekeningen, beslist om deze smeernippel te plaatsen?” Naar onze mening had de volgorde van monteren als volgt moeten zijn: Vet achter lager, dan het lager en de borging, daarna weer vet en het geheel afsluiten met een flens. Een smeernippel heeft, als je de inspectierapporten mag geloven, meer kwaad dan goed gedaan. Wat Forum voor Maassluis betreft een duidelijk falen tijdens de uitvoering.

Hoe denkt u in het algemeen over het onderhoud van de brug?

Van de laatste onderhoudsrapporten van 18 maart 2020 – dus 2 maanden voor het ongeval – van Hollandia Service  ben ik erg geschrokken. En dan vooral van de conclusie die door “vakmensen” wordt getrokken over de cilinderbevestigingen van de brug; de gaffels.

Betreffende Onderhoudsrapport is hier te vinden:

Inspectie Lijndraaiersbrug

Daarbij wordt alleen gesproken over afdichting en geconcludeerd dat deze hersteld met worden. Dit terwijl de foto’s duidelijk laten zien dat de lagers voor een groot deel (meting in het inspectierapport – voor 2/3 deel) van de astap is afgedrukt.

Naar mijn mening had de brug, als de onderhoudsmonteurs deskundig genoeg geweest waren, onmiddellijk – v.w.b. het open en dicht gaan – buiten werking moeten worden gesteld. Maar ja, ik heb dan ook geleerd dat je alleen onderhoud kan plegen op iets als je weet hoe dit (met tekeningen) in elkaar steekt en dat is duidelijk in dit geval niet zo geweest.

Wat Forum voor Maassluis betreft een duidelijk falen van uitvoering en het gemeentelijk toezicht.

Wat vindt u van het onderhoud van de bruggen in het algemeen?

Ik kan me niet voorstellen dat je in 3 jaar zo’n slechte staat van de brug hebt. Zeker als je het rapport van Hollandia “Bevindingen n.a.v. inspectie na ongeval” lees. Dan moet er ergens in de uitvoering iets verkeerd gedaan of gegaan zijn. Maassluis heeft trouwens nogal een reputatie en verleden op het gebied van bruggen. Over de frequentie van onderhoud en de wijze waarop heb ik nog geen mening c.q. wil ik nog geen mening geven zolang onze vragen nog onbeantwoord zijn. Die mening wil ik daarna graag vormen na het agenderen na de art. 51 vragen beantwoording.

Had u verder nog iets willen vertellen over deze zaak?

Voor het centrum voor Maassluis en vooral de middenstand en de Monstersche Sluis is dit, na het Corona virus, een verschrikkelijke situatie. Men mist nu al vele maanden de omzet en aanloop die het vaartoerisme met zich meebrengt. Wij denken namelijk dat de toegezegde half augustus van geen kant gehaald gaat worden zodat voor deze mensen de zaak een behoorlijk staartje heeft gekregen. Wat Forum voor Maassluis betreft had dit veel sneller opgepakt dienen te worden.

Maar wij wachten nu de agendering die nu inmiddels door de VSP blijkt te zijn aangevraagd maar af.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 461 lezers

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk | Forum van Maassluis | Steunraadslid 2019-2020 | Ingenieur | Gestopt met politiek per 2021

1 Reactie

 1. Wim Kap
  27 juli 2020 at 13:54

  In de hele discussie over de Lijndraaiersbrug valt mij een ding in het bijzonder op: Er wordt over de oorzaak nooit gesproken over het feit dat de brug met zo’n geweldig klap neerstortte. Kenmerkend voor een ophaalbrug zoals de Lijndraaiersbrug is, dat het brugdeel en het contragewicht bijna in evenwicht is. Het feit dat bij de eerst mogelijke gelegenheid het contragewicht verwijderd is om te reviseren (?) is opmerkelijk en nog vreemder dat er door werkelijk niemand over gesproken wordt, Ik denk er tijdens de laatste renovatie van deze brug verzuimd , vergeten is het contragewicht aan te passen aan het gewicht van het brugdek, wat inmiddels wel al verschillende keren is verzwaard.
  De veel genoemde cilinder zou het ook nooit zo moeilijk gehad hebben met het gebruik als de brug wel in evenwicht was geweest. Maar ik ben natuurlijk geen deskundige.

  Wim Kap