Column(2): Het jaar 2020 …

Het is nu eind december, dus het kerstreces, en het kabinet probeert tijd te kopen tot het moment dat de kamer weer bij elkaar gaat komen. De vraag is of Minister President Rutte, PvdA-er Lodewijk Asscher en VVD-er Eric Wiebus hier zonder kleerscheuren doorheen gaan komen.

LEES MEER →

Column(3): Propaganda & Hersenspoelen

Stel je een groep activisten voor die zo machtig is dat ze hun propaganda rechtstreeks in je hersenen kunnen stralen. Stel je nu ook voor dat ze zo geavanceerd zijn dat ze je er echt voor laten betalen om het te doen.

LEES MEER →

Column(5): Personeelstekort en gevolgen voor de burger?

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd het echter langzamerhand duidelijk dat het geheel wel eens een structureel probleem zou kunnen zijn i.v.m. personeels(onder)bezetting op het Stadhuis.

LEES MEER →

Column(4): De nieuwe beeldvorming

Alarmisme heeft het nastreven van een eenzijdig klimaatbeleid aangemoedigd om te proberen de CO2-uitstoot te verminderen door windmolenparken en zonnepanelen te subsidiëren.

LEES MEER →

Column(1): Wat bepalen de media?

De burger heeft er recht op dat journalisten in volle onafhankelijkheid naar de waarheid op zoek kunnen gaan en zo de burgers van adequate informatie voorzien. Ze moeten daarbij niet alleen dingen signaleren, maar de burgers ook een beeld van de werkelijkheid verschaffen, op basis waarvan ze kunnen handelen c.q. hun beslissingen op kunnen baseren.

LEES MEER →

Aad Rietdijk verlaat plotseling de politiek (FvM)

Na de fractievergadering op maandag, heeft hij dinsdag zijn definitieve besluit genomen. Rietdijk heeft zijn partijgenoten met onderstaande schrijven op de hoogte gebracht van zijn beslissing.

LEES MEER →

Column(12): Trump vs Biden

Kritische rassentheorie wordt ook al op de scholen van onze kinderen opgedrongen en wordt, zoals nu al onder leiding van partijen als Groen Links, D’66 en BIJ1 in Amsterdam gebeurt, opgelegd door trainingen op de werkplek en wordt daarmee ingezet om vrienden, buren en families uit elkaar te scheuren.

LEES MEER →

Column(11): De opmars

Vandaag de dag is overduidelijk dat velen al te zeer overtuigd zijn van hun grote gelijk en nog slechts een schaars besef hebben van de ware betekenis van vrije meningsuiting en tolerantie.

LEES MEER →