Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


OPEN BRIEF aan COLLEGE B&W Maassluis: Maassluizers willen een KNARRENHOF.

In Maassluis wonen veel zogeheten oude knarren oftewel 50/60/70-plussers welke graag of wellicht willen doorstromen naar een kleinere woningen al dan niet (sociale) huur of koop. Ook de doorstroming naar een Knarrenhof is gewenst. Via de website van Knarrenhof hebben Maassluizers zich opgegeven voor de mogelijkheid tot wonen in een Knarrenhof.

In 2020 heeft er een initiatief in de lokale media gestaan van de Stuurgroep Knarrenhof Waterweg. Hoe verloopt het initiatief van de Stuurgroep Knarrenhof Waterweg, zijn er gesprekken geweest of nog steeds gaande met deze Stuurgroep?

Zorgzame stadssenioren in droomwoonproject

Is het College op de hoogte van de wensen van bewoners uit Maassluis om in een Knarrenhof te wonen? Waarom loopt Maassluis wat betreft het ontwikkelen en aanmoedigen van het bouwen van Knarrenhove achter? Al dan niet een mengeling van koop en huur?

Zeker in deze stagnerende markt zou iedere Gemeente met projectontwikkelaars in gesprek behoren te gaan over de mogelijkheden om binnen hun Gemeente zogenaamde “Knarrenhoven” te bouwen. Dit initiatief zou niet alleen bij een Stuurgroep of bewoners vandaan moeten komen,

Geacht College. De vergrijzing komt in een rap tempo waarvan een piek wordt verwacht in 2034 met de opmerking dat dit een hoogvlakte zal zijn en geen tijdelijke piek. Men verwacht dat tot 2070 er meer 55Plusserx dan 55Minners zullen wonen in Nederland.

Wist u, Geachte College, dat er momenteel landelijk 28.905 deelnemers ingeschreven staan op deze website als geïnteresseerde om in een Knarrenhof te wonen? In totaal staan er bewoners uit 333 gemeente ingeschreven, dat is 95% van de Nederlandse gemeenten. Maassluis staat hoog op de lijst met momenteel 105 deelnemers op plaats 78. Van de 333 Gemeentes is de 78ste plaats dan best een hoge plaats en blijkbaar een grote wens van bewoners van Maasluis.

De Stichting Knarrenhof geeft niet alleen Webinars voor CPO’s (Collectieve Particulieren Opdrachtgevers) maar ook aan geïnteresseerde Gemeentes. Bij deze verzoek ik het College een Webinar aan te vragen bij de Stichting Knarrenhof, via info@knarrenhof.nl

Daarnaast zou ik het als bewoner waarderen indien er in Maassluis een voorlichtingsavond zou kunnen worden gerealiseerd waar belangstellenden voor het wonen in Knarrenhoven met de Gemeente in overleg kunnen. Desnoods via Teams.

Heeft u als lezer weleens van een Knarrenhof of Knarrenhof.nl gehoord? Kijk eens op Knarrenhof.nl en blader door alle pagina’s en nieuwsbrieven.

Weet u een mooie plek voor een Knarrenhof, meldt deze dan aan via bovengenoemd emailadres.

Daarnaast een OPROEP: De verkiezingen komen eraan. Welke politieke partij gaat zich nu eens werkelijk breed maken om die doorstroming van knarren uit grote eengezinswoningen (zowel koop als huur) te bewerkstelligen?

Welke politieke partij zet Knarrenhofjes bouwen op de politieke agenda?

Ik zou graag als “knar” een intentieverklaring zien van alle politieke partijen om een of meerdere Knarrenhoven te realiseren in Maassluis.

Met vriendelijke groet,

“knar” Yvonne Boeckx

 

 

 

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp
  16 januari 2022 at 11:01

  Willen de Maassluizers ik denk dat Maassluis daar niet op zit te wachten. Er zijn andere dingen waar veel meer behoefte aan is b.v korte snelle hulp 24/7 bereikbaar, als ik naar buiten kijkt zie ik niets anders dan knarren huizen

  De Vloot- De drie componisten- Beethoven flat allemaal voor knarren en er komen er nog meer bij allemaal voor knarren. Krijgen de bewoners van de knarrenhofjes 24 uurs zorg en snelle hulp als dat nodig is? Daar is behoefte aan woningen waar echtparen samen kunnen wonen met de zorg dat is er haast niet in Maassluis.

  Dan de woningen er zijn in Maassluis haast geen huizen beschikbaar waar ouderen: waarvan de partner die 24/7 zorg heeft kunnen wonen heb je wel eens mee gemaakt dat een partner de man of vrouw de verpleging in moet : ik wel: dat is voor die mensen een ramp 30-40- jaar of nog langer een paar die moeten uit elkaar dat is een ramp zij kunnen niet samen ergens in Maassluis naar toe ja als je geld genoeg heb dan kan dat wel, maar niet iedereen is zo bemiddeld.

  Dan de beschikbare woningen: er wonen mensen in een woning die in wezen te groot is, die willen best kleiner gaan wonen, maar nu komt het waar het om gaat geld dat is het punt zij gaan van een relatief lage huur van rond de 400 euro naar de sociale huur van rond de 730 euro dat is een verschil er zijn gemeentes die helpen die mensen door financieel daarin bij te dragen, daar moet wat in veranderen er komen steeds meer knarren de komende jaren let daar eens op.

  HG Dick.Pasterkamp.

 2. Dick Pasterkamp
  15 januari 2022 at 13:51

  Beste Yvonne.
  Als ik hier om mij heen kijk zie alleen maar knarren wat jij wil bestaat al:alleen wonen hier geen jongeren kijk ik naar de overkant De Vloot dan zie ik knarren Parkhof- Beethovenlaan vol met knarren alle 55+ plus woningen zitten vol met knarren dus waar jij voor pleit is er al. Wat er niet is:woningen voor echtparen of alleen staande met 24/7 zorg daar ontbreekt het aan. En ik bedoel dan snelle zorg, dat de zorg heel snel aanwezig kan zijn dat is er nodig.
  112 kan altijd nog in geroepen worden. De 24uurs persoon alarmering kan ook lang duren ik heb het zelf mee gemaakt, dat na het activeren van het alarm het nog veertig minuten duurde voor dat er iemand kwam en dan Yvonne duren die minuten heel erg lang, hofjes ik denk dat daar niemand op zit te wachten. Dan is er ook nog het probleem de huur, vele ouderen zowel in koop als in huurwoning betalen relatief niet veel aan huur in vergelijking met de huidige sociale huur ruim 700 euro, als je nu rond de 300a400 euro per maand betaald is dat een ruime verhoging dat houd ook veel mensen tegen om te verhuizen, als de huur van de Hofjes net zo hoog worden vergeet het dan maar alles draait om geld.

 3. 15 januari 2022 at 13:14

  Helaas hebben wij dit in de commissie vergadering al aangehaald maar werd weggeveegd
  Knarrenhof zou alleen maar onbetaalbare projecten doen, en dus niet te betalen zijn voor Maassluizers .

 4. jannette keur
  15 januari 2022 at 12:54

  Heel graag