Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Mijn voorspelling uit column 456 is volledig uitgekomen. Ons land zit voor de zoveelste keer met de gebakken peren. We hebben namelijk nog steeds een driestromingenland qua politiek richting, meer is er niet bereikt.

We hebben notoir rechts (het liberalisme) die heel veel aan het individu wil overlaten, maar vooral zelf wil profiteren van die vrijheid. Aan de ander kant vinden we het krampachtig linkse socialisme, een overblijfsel uit de tijd dat er in ons land sprake was van armoe, achterstand en van de behoefte om alles heel anders te doen.

Voorheen stond het confessionele CDA in het midden, maar daar is nu niks meer van over.

Daarnaast zijn er de overige partijen die door de anderen worden weggezet als extreem.

Wat is hier extreem? Kiezen zij standpunten die verder gaan dan die van de anderen? Willen zij wetten en maatregelen die te ver gaan? Te ver in wiens ogen? En aan welk normenkader wordt er dan getoetst?

We zien dus als eerste dat de confessionele partijen zijn gemarginaliseerd, weg centrumpartijen. Dat heeft een aantal oorzaken.

De stellingname dat religie zich niet met politiek moet bemoeien, is inmiddels de algemene visie. Daarnaast zien we dat de kerk als instituut en zichtbare grootheid aan het uitsterven is. In Maassluis is er nog een kleine harde kern die in aantal achteruit holt. Als we bijvoorbeeld de cijfers van de PKN in Maassluis bekijken, dan zien we dat er circa 2000 mensen formeel als lid van de kerk zijn geregistreerd. In 2013 zaten er “daadwerkelijk 2000 op zondag in de kerk” aldus oud-columnist Ds. Martijn van Leerdam in zijn column.

Los van de trend van de individuele “Godsbeleving” kenmerkt de steile daling van de laatste tien jaar het proces van ontkerkelijking. Met als gevolg dat de vroegere gemeenschapszin die door de kerken werd uitdragen, nauwelijks nog religieus draagvlak heeft in ons stadje… en in ons land.

De grootste schade voor de CDA echter komt mijns inziens door kletsmajoor De Jonge en ruggengraatloze Hoekstra die met zijn bijna twee meter toch voortdurend onzichtbaar is en met alle winden meewaait. Vandaar dat een partij als CDA geen smoel meer heeft en er binnenkort waarschijnlijk een fusie nodig is met CU en SGP om toch nog religieus te kunnen doorworstelen.

Protestantisme en Katholicisme kwijnen weg.

Het linkse gedachtengoed van het wereldlijke socialisme (PvdA, SP en vooruit ook GL), waarbij de arme minder opgeleide arbeider recht van spreken moest krijgen, gaat uit van een politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op “socialisatie en het collectief eigendomsrecht” van de productiemiddelen. Kerngedachte binnen deze stroming is dat het collectief de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen.

Wijs mij heden een rasechte socialist aan die nog in deze modus opereert. Er zijn fragmenten in de linkse partijideologie te vinden meer niet.

Die toenmalige identiteit van het socialisme is er niet meer.

Waar staan we dan heden?

We hebben een land verdeeld in Jullie en Wij, zoals het Simplistisch Verbond veertig jaar geleden al duidelijk maakte. Wat weinigen echter onderkennen is dat er een nieuwe Dritte-im-Bunde is: de stroming der anderen. We kennen de uitdrukking “Twee honden vechten om een been, een derde loopt er mee heen.”

Dat laatste is wat we nu bij de hand hebben. Twee honden zijn nu overgeleverd aan de “Derde Partij”, zijnde de BBB.

God moge verhoeden dat het politiek echt uit de hand loopt. Maar ja, ‘Hij’ heeft al jaren weinig meer in de melk te brokkelen. Vandaar ook al die zwevende stemmers. Bijna 30% van ons land voelt zich nergens (geen enkel -isme) meer mee verbonden. En dus is er geen eenheid meer; alleen verdeeldheid.

Verdeel & Heers. Dát is trouwens de strategie die Rutte al jaren heeft gehanteerd. Anderen tegen elkaar opzetten en ondertussen zonder kleerscheuren de hitte van het debat, van de arena mijden. Rutte’s Partij was daardoor die Derde Hond, die dacht ook nu weer met de feitelijke overwinning weg te komen.

PS Ik zie in zijn achterban geen capabele opvolgers dus dat kan ook nog een dingetje worden in de komende jaren.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 347 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■
■ Kritisch bij falende uitvoering van beleid
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■